Pananaliksik

Only available on StudyMode
  • Pages(s): 12 (2985 words)
  • Download(s): 200
  • Published: January 27, 2011
Read full document
Text Preview
Zamboanga del Sur Maritime Institute of Technology
Pagadian City
-------------------------------------------
ANG SANHI AT EPEKTO NG

SLEEPING PILLS

-------------------------------------------Bilang Katuparan sa mga kinakailangan

Sa Fil-2 – Pagbasa at Pagsulat ng
Iba’t Ibang Disiplina

Nina:
Dinawanao, Diomyca O.
Algabre, Rizamie
Remasog, Jovelyn L.
Braganza, Argie Lyn A.
Alderite, Franc Leur A.
Baga, Mary Jane
Actoy, Junagine
Jamoner, Ezralis
Delocientos, Jopher
MR. REY B. MARISCAL
Guro
DAHON NG PAGPAPATIBAY
Bilang bahagi ng kahapon mga pangangailangan sa Fil.2 Pagbabasa at Pagsulat ng iba’t ibang disiplina, ang pag-aaral na ito na pinamagatang: “ANG SANHI AT EPEKTO NG SLEEPING PLLS” na inihanda nina, Argie Lyn A. Braganza, Diomyca O. Dinawanao, Jovelyn L. Remasog, Franc Leur Alderite, Mary Jane Baga, Junagine Actoy, Ezralis Jamoner, Rizamie Algabre, JopherDelocientos, ay itinagubilin para sa kaukulang pagsusulit na pasalita. Mr. Rey B. Mariscal

Tagapayo
Pinagtibay bilang isang bahagi ng mga gawaing kailangan sa patatapos ng asignaturang Filipino -2. Pagbabasa at Pagsusulat sa iba’t ibang disiplina, sa panel ng tagapayo na pasalita.

Ms. Jan Marie Acenas-CordovaMs. Rubelenn O. Macutay
Kasapi Kasapi

MR REY B. MARISCAL
Tagapayo
TALAAN NG MGA NILALAMAN
Pamagat
I. Dahon ng pagpapatibay

II. Pasasalamat

III. Talaan ng mga nilalaman

I-Panimula

A. Kaligirang Pangkasaysayan

B. Paglalahad ng Suliranin

C. Kahalagahan ng Pag-aaral

D. Saklaw at Limitasyon

E. Metodoloji

F. Depinasyon ng mga Termino

II-Pagtatalakay

III-Konklusyon

A. Buod
B. Rekomendasyon
IV-Appendices
A.Kaligiran ngPangkasaysayan
“Sanhi at Epekto ng Sleeping Pills
Ang sinaunang Greeks at Egyptians ang unang gumagamit ng gamot pantulog....
tracking img