Pakikisama

Pages: 4 (1440 words) Published: March 12, 2011
Genevive A. Buscato Psych 13 ( Filipino Psychology) BS – PSYCH 3

“PAKIKISAMA”

Filipinos draw their culture from their inherited traits. These traits are inherited from their ancestors. In fact, their maturity and psychological development are bound by their social environment, which is the product of the traits of their ancestors. One of the character traits and values of the Filipinos, which is pakikisama (ability to get along with others or comradeship). Ayon naman kay Jocano, Ang Pakikisama – ay ang paglahok at pagsama sa gawain ng ibang tao dahil sa pakikipagkaibigan o dahil sa maaaring ipakinabang sa hinaharap o siyang hinihingi ng pagkakataon. The present definition of pakikisama seems to derail the authentic significance of its social and behavioral intention. Without knowing the intended meaning and social capabilities, it also conveys a vicious meaning in society.

ANG NATURE NG PAKIKISAMA SA tinukoy sa pamamagitan ng ating mga ninuno.

          Pakikisama at pakikikapwa tao ay talaga nakita sa mga Pilipino habang sila ay gumagawa ng isa sa kanilang mga paboritong kalakalan at nakalipas na panahon - habi. Basket, banig, damit at iba pang handicrafts ihayag ang mga Pilipino kasanayan at aptitude sa paghabi . Symbolically, ang mga pinoy social manghahabi;. Pilipino ay endeared sa iba pang mga tao 'buhay. gawin nila ito sa saya sa ugnayan sa pagiging bahagi ng isa't isa. Sila rin alang na ito sa isang pulutong ng pabuya sa pakikisama (pagkuha ng kasama sa iba) at pakikikapwa tao (kaugnayan). Dalawang ng label worsts na ang mga Pilipino ay makatanggap walang pakisama (kawalan ng kakayahan upang makakuha ng kasama) at walang pakikipagkapwa tao (kawalan ng kakayahan na may kaugnayan). Gayunman, ang mga Pilipino ay able sa maiwasan ang mga ito sa lahat ng gastos.         Pilipino din ibig na ihalo ang kanilang sarili sa mahusay...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free