Pagsasama-Sama Ng Mga Korales

Pages: 1 (259 words) Published: November 21, 2010
Another Answer:

Teorya ng Tulay na Lupa: Ang teoryang ito ay inihayag ni Fritj of Voss. Isinasaad ng teoryang ito na kabit-kabit dati ang mga lupain ng mundo at nagmukha lamang hiwa-hiwalay dahil natunaw ang mga bundok ng yelo. Ito ang naging dahilan ang paglalakbay ng mga tao sa iba't ibang kontinente.

Teorya ng Bulkanismo: Ito ay inilahad ni Bailey Willis. Sinasabi ng teoryang ito na ang Pilipinas ay sumulpot dahil sa malakas na puwersa at pag-galaw na naganap sa kailaliman ng dagat may 200 milyong taon ang nakalipas.

Teorya ng Diyastropismo:
Ang diyastropismo ay ang ang pag-galaw ng ibabaw na lupa na nagsanhi ng pagkawala ng hugis ng mga bato. Napaibabaw sa tubig ang mga magagang bato at ibang materyal na tumaas kaysa sa dagat. Teorya ng Pagkaanod ng Kontinente (Continental Drift)

<divstyle="text-align:left">Inalahad ito ni Alfred Wegener noong 1912. Isinasaad dito na noong 200 milyong taong nakakalipas, iisa lamang ang kontinente sa mundo, ang Pangea. Malipas ang ilang daang taon, Ito ay nahati sa sa dalawang kontinente, ang Laurasia at Gondwanaland, at nahati pa ang mga ito sa iba't ibang lupa na katulad ng sa kasalukuyan.</div>

Another Answer:

TEORYA NG PAGSASAMA SAMA NG MGA KORALES

ang teoryang ito ay ang pagkamatay ng mga korales sa ilalim ng tubig at kinatagalan ang lahat ng it0'y nagbubuklod-buklod,dumadami at nagiging isang pulo. Iba't ibang Teorya Tungkol sa Pinagmulan ng Pilipinas

1.Tulay na Lupa
2.Bulkanismo
3.Asyatiko
4.Coral Reef Formation
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on Listahan Ng Mga Pananaliksik
  • Ayos Ng Mga Pangungusap Essay
  • Essay on Sangguniang ng mga Anime Addict
  • Essay about Ang Mga Senador Ng Bansa
  • Ang Katamaran Ng Mga Pilipino Essay
  • Mga Uri Ng Pagsulat Essay
  • Epekto Ng Paglalaro Ng Kompyuter Games Sa Pag-Aaral Ng Mga Mag-Aaral Ng Essay
  • Katamaran Ng Mga Pilipino Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free