Pag-Aasawa

Only available on StudyMode
  • Pages: 4 (887 words)
  • Download(s): 2970
  • Published: February 23, 2013
Read full document
Text Preview
SULIRANIN SA MAAGANG PAKIKIPAGRELASYON

MAIKLING PANULAT SA PAKSA NA INIHANDA SA MGA NG VALUES DEPARTMENT NG BULAN NATIONAL HIGH SCHOOL, BULAN SORSOGON

NINA
Arvin Neil A. Bauson
Joseph A. Gillego
III- JUSTICE

MARCH 2013

Republic Of The Philippines
Bulan National High School
Bulan, Sorsogon

Results of Oral Examination of the following students
1. Arvin Neil A. Bauson
2. Joseph A. Gillego
Paksa : Suliranin sa maagang pakikipagrelasyon
Lugar : Values Education, Faculty Room
Petsa : _________________________
Time : _________________________

Submitted To: Grades
Mr. Demar Bitancor ________

1
Curriculum Vitae
Personal Data:
Name : Joseph Angustia Gillego
Gender : Male
Address : San Vicente, Bulan, Sorsogon
Birthdate : February 17, 1998
Religion : The Church Of Jesus Christ Of Latter Day Saints Educational Attainment :
Elementary : Bulan South Central School
Zone 5, Bulan, Sorsogon
S/Y 2004 – 2010
High School : Bulan National High School
Bulan, Sorsogon
S/Y 2010 -
College : (Prospect School)
N/A
Course : (Ideal Course)
Nursing

2

Curriculum Vitae
Personal Data:
Name : Arvin Neil Andador Bauson
Gender : Male
Address : Immaculate Conception Subdivision
Birthdate : December 14, 1997
Religion : Roman Catholic
Educational Attainment :
Elementary : : Bulan South Central School
Zone 5, Bulan, Sorsogon
S/Y 2004 – 2010
High School : Bulan National High School
College : (Prospect School)
N/A
Course : (Ideal Course)
Marine Engineering

3
Chapter 1
Ang anyo ng Problema

Paunang Salita
Maraming mag aaral sa ngayon ang mulat na sa usaping pag ibig. Sa kasalukuyang panahon, Maraming estudyante ang pumapasok lamang para...
tracking img