Pag-Aasawa

Pages: 5 (887 words) Published: February 23, 2013
SULIRANIN SA MAAGANG PAKIKIPAGRELASYON

MAIKLING PANULAT SA PAKSA NA INIHANDA SA MGA NG VALUES DEPARTMENT NG BULAN NATIONAL HIGH SCHOOL, BULAN SORSOGON

NINA
Arvin Neil A. Bauson
Joseph A. Gillego
III- JUSTICE

MARCH 2013

Republic Of The Philippines
Bulan National High School
Bulan, Sorsogon

Results of Oral Examination of the following students
1. Arvin Neil A. Bauson
2. Joseph A. Gillego
Paksa : Suliranin sa maagang pakikipagrelasyon
Lugar : Values Education, Faculty Room
Petsa : _________________________
Time : _________________________

Submitted To: Grades
Mr. Demar Bitancor ________

1
Curriculum Vitae
Personal Data:
Name : Joseph Angustia Gillego
Gender : Male
Address : San Vicente, Bulan, Sorsogon
Birthdate : February 17, 1998
Religion : The Church Of Jesus Christ Of Latter Day Saints Educational Attainment :
Elementary : Bulan South Central School
Zone 5, Bulan, Sorsogon
S/Y 2004 – 2010
High School : Bulan National High School
Bulan, Sorsogon
S/Y 2010 -
College : (Prospect School)
N/A
Course : (Ideal Course)
Nursing

2

Curriculum Vitae
Personal Data:
Name : Arvin Neil Andador Bauson
Gender : Male
Address : Immaculate Conception Subdivision
Birthdate : December 14, 1997
Religion : Roman Catholic
Educational Attainment :
Elementary : : Bulan South Central School
Zone 5, Bulan, Sorsogon
S/Y 2004 – 2010
High School : Bulan National High School
College : (Prospect School)
N/A
Course : (Ideal Course)
Marine Engineering

3
Chapter 1
Ang anyo ng Problema

Paunang Salita
Maraming mag aaral sa ngayon ang mulat na sa usaping pag ibig. Sa kasalukuyang panahon, Maraming estudyante ang pumapasok lamang para makita lang ang kanilang mga mahal o sa sinasabi nating “Crush”. Hindi na nila pinapahalagahan ang kanilang pag aaral. Lumiliban sa klase ang ibang estudyante para lamang maigawa ang nasabing aktibidad. Isa sa mga maraming problema sa paaralan ay ang pagbaba ng porsyento ng mga nakakapagtapos ng pag aaral. Isa sa mga dahilan ay ang maagang pakikipagrelasyon. Dahil sa maagang pagkamulat sa pag ibig ay maraming estudyante ang nagkaroon ng pamilya dahil sa maraming babaeng estudyante na nnabubuntis agad dahilan na ang pagkawala ng pag asa at pagkasira ng buhay. 4

Paglalahad ng Problema ukol sa Paksa

Ang pag aaral na ito ay naglalayon na malaman o matukoy ang suliranin sa maagang pakikipagrelasyon
Ito ay may layunin na masagutan ang mga sumusunod na mga tanong : 1. Ano ang sanhi ng maagang pakikipagrelasyon?
2. Paano natin ito maiiwasan?
3. Sino ang may suliranin sa mga sumusunod
4. Ano ang epekto ng nasabing problema sa estudyante?
5. Bilang isang estudyante, ano ang maibibigay mong payo sa isang estudyante na dumadaan sa nasabing problema na gawain para maiwasan ang maagang pakikipagrelasyon?

5
Kahulugan ng mga Salita
Para sa layunin ng pag aaral at kaliwanagan ng paksang ito ay binigyan ng kahulugan ang mga salitang sumusunod : MAAGANG PAKIKIPAGRELASYON
1. Pagpasok sa isang seryosong relasyon na kadalasang sanhi ng pagkasira ng kinabukasan ng isang indibidwal. 2. Matinding suliranin ng mga kabataang pinoy sa panahon ngayon. 3. Isa sa maraming sanhi kung bakit hindi nakakapagtapos ng pag-aaral isang tao.

6
Limitasyon ng Paksa
Ang pag aaral na ito ay limitado sa mga mag aaral ng Bulan National High School na kasalukuyan nag aaral o pumapasok sa paaralan

Kahalagahan ng Paksang Pag aaral
May kasabihan na ang pag aaral ay walang katapusang proseso kaya kahit na tayo ay pumapasok na sa paaralan at may mga guro na nagsisipagturo huwag natung lagyan ng hadlang o isarado ang pinto ng kaalaman sa iba`t iban aspeto ng pananaliksik

Ang...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Talumpati Tungkol Sa Maagang Pag Aasawa Essay
  • Ang pag-ibig Essay
  • Pag aaral Essay
  • Pag Aaral Essay
  • Pag-aaksaya ng panahon Essay
  • Pag-Asa Essay
  • Tahanan Ng Pag Asa Essay
  • Essay on Pag-Aaral Tungkol Sa Laguna

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free