Ondernemingsplan Pcd

Pages: 15 (4458 words) Published: April 17, 2011
Inhoudsopgave

Hoofdstuk en paragraaf| Pagina|
Samenvatting| |
1 Inleiding| |
2 Paintballcenter PCD| |
2.1 Het idee| |
2.2 Behoeften| |
2.3 Maatchappelijk verantwoord ondernemen| |
2.4 De realiteit van het plan| |
2.5 Rechtsvorm| |
2.6 Missie, visie, doelstellingen en strategie| |
2.7 Structuur| |
| |
2 Marktbenadering| |
| |
3.8 Markt- , concurrentie- en omgevingsanalyse| |
3.9 SWOT analyse| |
3.10 Marketingmix| |
3.11 Marktbenadering| |
| |
3 De financiën | |
4.12 Omzetvoorspelling| |
4.13 Investeringsbegroting & financieringen | |
4.14 Openingsbalans| |
4.15 Exploitatiebegroting| |
4.16 Liquiditeitsbegroting| |
4.6 Eindbalans| |
4.7| |
4 Conclusies | |
Bronvermelding| |
Bijlagen| |
A Currilum Vitae´s ondernemers | |
B | |
C | |

2. Paintballcenter PCD

2.1 Het idee

Als onderneming hebben wij gekozen voor een paintballcenter. Deze keuze onstond al snel aangezien wij allemaal gek zijn van paintballen en dit graag wouden combineren met de zakelijke kant van paintball. Aangezien wij allemaal al enige ervaring hebben met paintball en regelmatig te vinden zijn in verschillende paintballcenters verspreid over het land, hebben wij ook al enige kennis van wat een paintballcenter allemaal nodig heeft. Dat kwam goed van pas bij de uitvoering van ons idee. Wij als onderneming wilden ook graag een indoor paintball mogelijkheid ontwikkelen omdat deze niet veel te vinden zijn in Nederland. Normaal gesproken is paintball een seizoensgebonden sport aangezien het in de winter niet mogelijk is om buiten nog te paintballen. De onderneming wil de mogelijkheid bieden om in de winter ook nog te kunnen paintballen. Zelf hebben wij dit ook wel eens meegemaakt en vandaar dat wij het anders willen aanpakken en zodoende paintball ook in de winter aanbieden. Het idee is mede ontstaan doordat wij MVO erg belangrijk vinden. Daarnaast hebben wij bedacht om toernooien te houden waar groepen tegen elkaar strijden met als doel maar één winnaar is. De bedoeling is om de toernooien te houden voor belangstellenden en eventueel vaste groepen. Zo kunnen zij hun krachten meten met andere groepen en laten zien we die beste is.

2.2 Behoeften

Om de behoeften van de toekomstige klanten duidelijk te krijgen is er een klein onderzoek gedaan. Wij zijn naar de Hogeschool Arnhem Nijmegen(HAN) gegaan en hebben aan studenten gevraagd of zij de behoefte hebben om binnen te kunnen paintballen. Hier hebben wij ons voornamelijk gericht op mannelijke studenten aangezien het overgrote deel van de klanten mannen zijn. Er is ook vermeld dat wij speciale acties gaan houden voor studenten/uitjes zodat zij eerder naar ons bedrijf toekomen dan naar de concurrent. Toen dit ter sprake kwam reageerden de studenten erg positief, aangezien de meesten wel van actie hielden en paintballen hier uitermate voor geschikt is. Ook het indoor gedeelte sloeg aan omdat de studenten ook wel in de winter willen paintballen. Natuurlijk sluiten wij vrouwen niet uit omdat dit mogelijk ook een grote doelgroep kan worden. Er zijn ook bodyprotectors aangeschaft, zodoende kunnen ook de vrouwelijke klanten worden voorzien. Over het algemeen genomen reageerden de vrouwen minder positief, omdat zij bang waren dat het pijn zou doen. Nadat wij verteld hadden dat we voor hun speciaal bodyprotecters hadden aangeschaft gingen enkelen wel overstag maar de meesten keken angstig naar paintballen.

Ook hebben wij navraag gedaan bij enkele bedrijven om te zien hoe zij reageren op een bedrijfsuitje naar een paintballcenter. De bedrijven reageerden allemaal positief omdat het goed voor de teambuilding zou zijn. Daarnaast hebben wij ook vermeld dat het mogelijk was om een competitie te houden tussen verschillende afdelingen....
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Gillette Pcd Essay
  • Pcds Lecture Notes~ G.N.Vivekananda Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free