Ng Diskriminasyong Nararanasan Ng Mga Katutubong Aeta Sa Kamay Ng Mga Pilipino

Only available on StudyMode
  • Pages(s): 48 (11953 words)
  • Download(s): 2294
  • Published: March 8, 2011
Read full document
Text Preview
Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas
Kolehiyo ng Sining
Departamento ng Sikolohiya
Sta. Mesa, Manila

ANG DISKRIMINASYONG NARARANASAN NG MGA KATUTUBONG AETA SA KAMAY NG MGA PILIPINO

PRECILLA C. DELA CRUZ
(Mag-aaral ng BSIOP I-1, Mananaliksik)

MA. VICTORIA APIGO
(Guro, Filipino 1023, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik)

Taong-aralan 2010-2011, Ikalawang Semestre

Talaan ng Nilalaman

KABANATA PAHINA

I.PANIMULA

1.1 Kaligirang Kasaysayan 1
1.2 Batayang Konseptwal 3
1.3 Batayang Teoretikal 4
1.4 Mga Kaugnay na Literatura sa Pag-aaral 5
1.5 Suliranin ng Pag-aaral 6
1.6 Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral 6
1.7 Kahalagahan ng Pag-aaral 6
1.8 Talaan ng mga Terminolohiyang Ginamit sa Pag-aaral 7

II. Pamamaraan ng Pananaliksik

2.1 Metodo ng Pananaliksik 9
2.2 Populasyon 10
2.3 Paraan ng Pangangalap ng Datos 10
a. Sample ng Interview Sheet 11

III. Paglalahad at Pagsusuri ng Datos 13

IV. Pagbubuod

4.1 Paglalahad ng Natuklasan 20
4.2 Konklusyon 21
4.3 Rekomendasyon 22
Apendiks
Apendiks A 24
Apendiks B 26
Apendiks C 45
Apendiks D 47
Apendiks E 48
Apendiks F 51

Bibliograpiya 52

Aklat
Websayt
Dokumentaryo

KABANATA 1
PANIMULA
Lahat ng tao ay biniyayaan ng Diyos ng pantay-pantay na karapatan. Ito ay hindi naka- base sa yaman, sa edad o maging sa panlabas na kaanyuan ng isang tao.Sila ay mga hamak na tao lamang na nilalang ng Diyos na walang karapatang humusga dahil siya lamang lumikha ang nag-iisang may karapatang humusga sa sangkatauhan. Subalit marami pa rin sa mga tao ang sadyang sarado ang mga isipan upang maintindihan ang mga bagay-bagay patungkol sa...
tracking img