New Media and Business

Only available on StudyMode
  • Download(s): 11
  • Published: April 15, 2013
Read full document ā†’
Text Preview
| | |OBLIGATORISK FORSIDE | |Prescribed front page | | | | | | | |HJEMMEOPGAVER, PROJEKTER, SYNOPSER U/ MUNDTLIGT FORSVAR | |Home Assignments, Project Reports, Synopses without oral defence | | | | | | | |INSTITUT FOR ERHVERVSKOMMUNIKATION | |Department of Business Communication | |EKSAMENSNR. (Pƅ STUDERENDE): |404482...
tracking img