Naidudulot Ng Psp

Pages: 8 (2878 words) Published: March 7, 2011
Panimula

Ang pagkakaroon ng isang PSP ay isang magaling at mahusay nabagay para sa karamihanng mga manlalaro ng laro. Dahil ang (Play Station Portable) ay ang unang handheld video gameconsole. Kaya walangalinlangan ang release ng mga ito at isang pirasong masayang balita para sa mga manlalarong laro. Gayun man ang paggamit ng PSP o tinatawag na poratable play station ay maari ding makaipikto sa mga gumagamit nito, maapiktuhan ang pag-aaral at pamumuhay ng isang tao. Ang pasksang ito ay mahalaga para malaman ng gumagamit ang tama at maling paraan.Mahalaga ang pagunawa ng paggamit ng PSP dahil maari nitong maapiktuhan ang ating pag-aaral pagtatarabaho at anumang gawaiin natin. Pagmeronkanito syempre sikat ka sa mga tropa at kaibigan mo o kumg may nililigawan ka o kaya ay girlfriend muna, isa sa mahahalagang bagay na dapat nating alimin ay kung papano natin gagamitin ng wasto at tama ang PSP kasi pagnalulong ka ditto maaring makaapikto sa pagkatao mo. AyunSahttp://tl.answers.com/Q/

Ang mabuting Naidudulot ngTechnilohiya ng ayun ay medaling matapos ang ating trabaho, at magagawa pa ang ibang trabaho na hindi natin nagagawa noon. Di magandang maidudulot ng makabagong teknolohiya?

Maaaring gamitin ito samasamang paraan, gayang modern warfare. Gaano kahalaga ang teknolohiya sa mga tao?
Ang Teknolohiyarin ang paraan ng pag-unlad ng mga bansa sa daigdig, ito angdahilan kung bakit maunlad ang bansang Japan nasiy ang isa sa mga nangungunang bansa ngayon.,... Mabubuhay ba ang taong walangteknolohiya?

hindi. Kung sa kasalukuyang panahon at salin-lahi ang pagbabasihan, ito ang aking kasagutan. Paglalahad ng Suliranin

Sapag-aaral na ito sinusuri ang katangian ng gumagamit ng PSP kung nasa tama baito o nasamaling paraan ng paggamit. Sapag-aaral na ito sikaping sagutin ang sumusunod na mga katanungan: 1.Ano ang tamang pamamaraan ng paggamit ng PSP kaugnay nito ang pag-aaral. 2.Nagkakaroon kaba ng problema sa pag-aaral kapag gumagamit ka ng PSP. 3.May napupulot kabang aral sa paggamit ng PSP.

4.Gaano nga ba kabisa ang paggamit ng Makabagong Teknolohiya bilang kasangkapang ng pagtuturo sa pribado at pampublikong paaralan.

Layunin at kahalagahan ng pag-aaral

Isa samahahalagang kasagutan sa pagtuklas ng tamang paggamit ng PSP ay masuri ang kasanayan sa paggamit ng PSP sa pamamagitan ng pagbibigay ng paksa na tatalakayin ng bawat gumagamit sa paraang paglalaro. Ang mga pagbabago ng mga saloobin, gawa kilos, at ugali ng mga gumagamit ay makakapagpaunlad at makakapagpayaman ng kaalaman ng tamang paggamit ng PSP. Minarapat na maging paksa ng pagaralanang PSP sapagkat nakikita at nararamdaman ng mananaliksik na ito ay magsilbing sukatan sa mga pagwawasto sa mga gumagamit ng PSP tungo sa epektibo at tamang pamamaraan ng paggamit nito. Maiitas din ang antas ng pag-aaral maiisaayos at maiihanda ang sarili sa hinaharap tungo sa pagkatuto kasabay ang paggamitng PSP. Para sa mga gumagamit ng PSP ang pag-aaral na ito ay makakatulong ng malaki sa pagkat nalalaman nyo ang tamang paraan ng paggmit ng PSP. Ito rin ang magiging simula ng pamamaraan ng pagkatotoo ng gumagamit.

BatayangKonseptual / Teoretikal

Ang Play Station Portable ay isa sa makabagongTeknolohiya na ginagamit gayu ng mga mag-aaral. At ito rin ay pamapalipas oras, pampatanggal ng pagod at nakapagbibigay ng aliw sa gumagamit nito. Meron din naman nakakalimutan ang Gawain dahil sa sobrang paggamit nito, at nakakalimutan ang problima.

Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral

Ang pag-aaral na ito ay ukol sa pagsususri ng mga katangian ng mga manlalaro ng PSP. Ang mga gumagamit nito ay maaring tawagin na pang agham dahil sa makabagong tiknolohiya, ditto nalalaman kung tama ba ang paggamit ng PSP. Dahil hindi natin alam kung ilan ang bilang ng gumagamit nitomaari natingsabihin namayron din pagkakataon na hindirin natin kailangan gamitin araw araw ang PSP. Kalakip sa pag-aarala ng naka- record ng gumagamit ng PSP. Susuriin ng mananaliksik ang mga ito upang mabigyan ng...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Masamang Naidudulot Ng Mga Ofw Sa Relasyon Ng Pamilya Essay
  • Epekto Ng Pagbagsak Ng Asignatura Essay
  • mhmb ng Essay
  • Charles Ng Essay
  • Psp in Malaysia Essay
  • Pamantasan Ng Lungsod Ng MaynilaGraduate School Essay
  • Epekto Ng Walang Magulang Research Paper
  • Ang Alamat ng Jejemon Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free