Modalitati Specifice de Promovare a Produselor Si Serviciilor Turistice

Pages: 12 (3512 words) Published: February 9, 2011
Modalitati specifice de promovare a produselor si serviciilor turistice

Strategia de marketing

Planificarea strategica orientate catre pita a inceput sa intre pentru prima data in atentia marilor corporatii din S.U.A. in jurul anilor ’70. Aceasta a fost determinate de succesiunea unor procese cum ar fi: criza generala de materii prime si in special criza energetica, stagnarea economica, inflatia, expansiunea japoneza.

Rolul marketingului in planificarea strategica

Planificarea strategica este un proces managerial de dezvoltare si sustinere a unei legaturi stranse si a echilibrului intre resursele si obiectivele intreprinderii, pe de o parte, respectiv schimbarile si oportunitatile pietei, pe de alta parte. Tinta planificarii strategice consta in modelarea si remodelarea activitatilor, produselor si serviciilor si combinarea acestora astfel incat sa genereze valorisatisfactie pentru consumatori, profituri si crestere (dezvoltare) pentru firma.

Marketingul are un rol central in planificarea strategica orientate catre piata din cadrul firmei. Acesta consta in urmatoarele: a) descoperirea de idei noi de produse si servicii noi, capabile sa satisfaca nevoi si dorinte noi, segmente noi de piata; b) evaluarea precisa a fiecarei oportunitati pe piata;

c) pozitionarea corecta a ofertei pe piata;
d) elaborarea si punerea in aplicare a unui program detaliat, care integreaza deciziile privind produsul, pretul, distributia si comunicarea- promovarea, pentru fiecare cuplu “produs- piata”; e) integrarea si corelarea la nivelul firmei a programelor elaborate si punerea in opera, implementarea acestora; f) controlul si evaluarea performantelor programelor implementate si corectarea acestora in raport cu rezultatele obtinute si conditiile noi care au intervenit;

Elaborarea strategiei de marketing

Pe baza planului strategic general la nivelul firmei, departamentul de marketing va elabora strategii, planuri si programe de marketing, va lua masuri de aplicare a acestora si va realiza controlul si evaluarea programului.

Strategia de marketing cuprinde principiile, liniile majore, fundamentale ale firmei in vederea atingerii obiectivelor de marketing in pietele tinta. Strategia de marketing desemneaza “traiectoria” firmei intr-o anumita perioada pentru atingerea “tintei”, adica a obiectivelor fixate.

Elaborarea strategiei de marketing presupune parcurgerea urmatoarelor etape: 1. analiza mediului intern al firmei (diagnoza)
2. analiza mediului extern
3. formularea obiectivelor de marketing
4. analiza si selectarea pietelor tinta
5. formularea strategiei de marketing
6. elaborarea programului de marketing
7. implementarea
8. controlul si evaluarea rezultatelor

In cursul ultimelor decenii, metodele de marketing- care au aparut in intreprinderile care comercializau bunuri de larg consum si bunuri semi-durabile destinate publicului larg- s-au extins si in alte sectoare de activitate: fabricantii de bunuri industriale, intreprinderile de distributie, banci, asigurari, turism, intreprinderi de transport etc. Datorita faptului ca, in fiecare din aceste sectoare de activitate, problemele de marketing pot prezenta anumite particularitati, atat in ceea ce priveste metodele de studiere a pietei cat si mijloacele de actiune de care dispun intreprinderile, se pot constata aparitia unor marketinguri sectoriale, adica metode de marketing specifice unui anumit sector. Caracteristica esentiala a acestor sectoare o constituie caracterul lor lucrativ. Cu toate acestea, cele mai recente evolutii ale marketingului releva implantarea acestuia si in sectoare nelucrative: marketing politic, marketing public si administrative, marketingul organizatiilor filantropice etc.

Marketingul serviciilor

Distinctia intre bunurile materiale si servicii, chiar daca este utilizata frecvent, este departe de a fi clara si exista inca divergente importante in...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Politica de Promovare Tarom
  • Hiv
  • Essay on Concepto de estrategia
  • Go-Sis Essay
  • Si Rules Essay
  • Essay on Sis Assignment
  • Conformity in De La Salle University Essay
  • Modelos de Toma de Decisiones Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free