Mobbing

Only available on StudyMode
  • Pages: 6 (829 words)
  • Download(s): 657
  • Published: March 14, 1997
Read full document
Text Preview
Mobbing

Mobbing er noe vi alle har kjennskap til. Det finnes overalt, på arbeidsplassen og på

skolen. Men hva er egentlig mobbing? Mobbing er å plage en person over lengre tid,

og da ikke bare små erte, men systematisk gå inn for å rakke ned på en person.

Hele tiden kritisere og snakke stygt om denne personen. I noen tilfeller også utøve

handlinger mot denne personens egen vilje

Jeg vil her refere til et oppslag som stod i VG 02.11.95. En 12 år gammel gutt i

Rindal ble utsatt for systematiske overgrep på skolen. En eldre elev skal ha tatt

kvelertak på ham og slept ham rundt i skolegården slik at han til slutt besvimte.

Gutten skal flere ganger tidligere blitt utsatt for liknende voldshandlinger,

som f.eks og ha blitt bundet og kneblet. Foreldrene meldte fra til skolen, som

igjen sa at de skulle gripe inn, men ingenting ble gjort. Situasjonen har vært

preget av at 12-åringen har lidd av sterke depresjoner, deriblant selvmordstanker,

og har ikke villet gå på skolen.

Hvis jeg skulle karaktisere mobbing med et ord, ville jeg ha brukt ordet terrorisme.

Kanskje er dette å gå litt vel langt, men for mobbeofferene må det jo føles slik.

Vi hører om barn som ikke vil gå på skolen, barn som har høy stressfaktor og barn

med migrene. Psykiske lidelser som følge av mobbing forekommer ganske ofte. Mobbing

bør ansees som å være en skummel faktor i samfunnet vårt, da det ikke virker som det

blir satt inn noen særlige midler for å stoppe utviklingen.

Vi har mange former for mobbing, men den mest vanlige må være den som går på utseende.

Ofte er det bare små bagateller som f.eks at noen har en stor nese eller at noen har

rare ører. For mobberene virker dette som harmløse ting, og de er kanskje ikke klar

over at de virkelig mobber noen engang. Men for offerene er ting som går på hvordan en

ser ut svært sensitive. Dette har med selvfølelesen å gjøre. Personen går kanskje hjem

og kikker på nesen sin. Ser den litt rar ut? Kanskje syns han også den ser rar ut.

Han får en dårlig selvfølelse noe som kan føre til deppresjoner og kanskje selvmord.

En annen form for mobbing er kanskje den som går på dialekten vår. Det er nemlig lett

å mobbe noen som har annerledes dialekt, og mange på arbeidsplassen syns også offeret

har en noe annerledes dialekt, og derfor syns de kanskje bare at det er gøy når offeret

blir mobbet for dette. Dette er vel en noe harmløs form for mobbing, men også denne

kan få følger som at vedkommende ikke trives på arbeidsplassen o.l. En annen form er

den som går på fysiske forskjeller, dvs. folk som lider av fedme o.l. Mennesker som

skiller seg ut på denne måten kan lettere bli utsatt for mobbing. Dette kan føre til

alvorlige sykdommer som anorexi og bulimi. Noe som igjen og kan ende med et dødelig

utfall.

Men hvorfor blir noen mobbet? Det finnes mange årsaker til at folk blir mobbet. Ofte

går det på ting som har med at de skiller seg ut, enten det gjelder fysisk eller

utseendemessig. Offerene kan være personer med lite venner eller liten evne til å

hevde seg i venneflokken. Mobberene er personer som har en sterk trang til å være

bedre enn andre, og med en sterk trang til gruppertilhørighet. Mobberene kan ha hatt

en traumatisk, og kanskje vanskelig oppvekst, og tar derfor ut sin aggresjon og

følelser gjennom mobbing.

Hva kan gjøres for å hindre mobbing? Først og fremst vil jeg si at staten bevilger

alt for lite penger til forebyggende arbeid i denne sektoren. Kanskje fordi de nekter

å se på mobbing som et sosialt problem, men statistikken viser at stadig flere blir

mobbet. Et av mine hovedforslag går ut på at det innføres såkalte 'mobberåd' som kan

gripe inn i situasjoner der en eller flere personer blir mobbet. Disse 'mobberådene'

bør startes på skoler og større arbeidsplasser rundt om i hele landet. Større ansvar

må taes av omgivelsene rundt mobbeofferene. Jeg vil gjerne refferere til en...
tracking img