Mga Bahagi Ng Pananalita

MGA BAHAGI NG PANANALITA

I. PANGNGALAN/NOUN
1. Pangngalan - salitang tinutukoy sa ngalan ng tao, pook, bagay, hayop o pangyayari. 2. Noun - is a part of speech that names persons, places, things, events, and ideas.

II. PANGHALIP/PRONOUN
1. Panghalip - panghalili ng mga pangngalan.
2. Pronoun - is a part of speech that is used in place of a noun.

III. PANG-URI/ADJECTIVE
1. Pang-uri - bahagi ng panalita na naglalarawan o tumuturing sa pangngalan o panghalip. 2. Adjective - is a word that describes or limits a noun or pronoun.

IV. PANDIWA/VERB
1. Pandiwa - bahagi ng panalita na nagsasaad ng kilos.
2. Verb - is a word used to express action, being or state of being.

V. PANG-ABAY/ADVERB
1. Pang-abay - tumuturing sa Pang-uri, Pandiwa, at Kapwa Pang-abay. 2. Adverb - modifies a verb, adjective, another adverb, participle, gerund, and infinitive.

VI. PANGATNIG/CONJUNCTION
1. Pangatnig - nag-uugnay ng mga magkapanunod na salita, parirala o sugnay. 2. Conjunction - is a word used to connect words, phrases or clauses in a sentence.

VII. PANDAMDAM/INTERJECTION
1. Pandamdam - mga salitang nagdadamdam ng malakas na emosyon. 2. Interjection - a word taht expresses some strong or sudden emotion.

VIII. PANTUKOY/PREPOSITION
1. Pantukoy - ginagamit upang ipakilala ang pangngalan o panghalip sa pangungusap. 2. Preposition - a member of a set of words used in close connection with, and usually before, nouns and pronouns to show their relation to another part of a clause.

IX. PANG-UKOL/ARTICLE
1. Pang-ukol - mga salitang ginagamit sa pantukoy kung ang pangngalan ay definite or indefinite. 2. Article - word used with a noun that specifies whether the noun is definite or indefinite.

X. PANG-ANGKOP
1. Pang-angkop - bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng mga panuring (pang-uri, pang-abay) sa tinuturingan nito.

XI. PANGAWING
1. Pangawing - nagpapakilala ng ayos ng mga bahagi ng pangungusap.
tracking img