Mga Bahagi Ng Pananalita

Continues for 1 more pages »
Read full document

Mga Bahagi Ng Pananalita

By | September 2010
Page 1 of 2
MGA BAHAGI NG PANANALITA

I. PANGNGALAN/NOUN
1. Pangngalan - salitang tinutukoy sa ngalan ng tao, pook, bagay, hayop o pangyayari. 2. Noun - is a part of speech that names persons, places, things, events, and ideas.

II. PANGHALIP/PRONOUN
1. Panghalip - panghalili ng mga pangngalan.
2. Pronoun - is a part of speech that is used in place of a noun.

III. PANG-URI/ADJECTIVE
1. Pang-uri - bahagi ng panalita na naglalarawan o tumuturing sa pangngalan o panghalip. 2. Adjective - is a word that describes or limits a noun or pronoun.

IV. PANDIWA/VERB
1. Pandiwa - bahagi ng panalita na nagsasaad ng kilos.
2. Verb - is a word used to express action, being or state of being.

V. PANG-ABAY/ADVERB
1. Pang-abay - tumuturing sa Pang-uri, Pandiwa, at Kapwa Pang-abay. 2. Adverb - modifies a verb, adjective, another adverb, participle, gerund, and infinitive.

VI. PANGATNIG/CONJUNCTION
1. Pangatnig - nag-uugnay ng mga magkapanunod na salita, parirala o sugnay. 2. Conjunction - is a word used to connect words, phrases or clauses in a sentence.

VII. PANDAMDAM/INTERJECTION
1. Pandamdam - mga salitang nagdadamdam ng malakas na emosyon. 2. Interjection - a word taht expresses some strong or sudden emotion.

VIII. PANTUKOY/PREPOSITION
1. Pantukoy - ginagamit upang ipakilala ang pangngalan o panghalip sa pangungusap. 2. Preposition - a member of a set of words used in close connection with, and usually before, nouns and pronouns to show their relation to another part of a clause.

IX. PANG-UKOL/ARTICLE
1. Pang-ukol - mga salitang ginagamit sa pantukoy kung ang pangngalan ay definite or indefinite. 2. Article - word used with a noun that specifies whether the noun is definite or indefinite.

X. PANG-ANGKOP
1. Pang-angkop - bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng mga panuring (pang-uri, pang-abay) sa tinuturingan nito.

XI. PANGAWING
1. Pangawing - nagpapakilala ng ayos ng mga bahagi ng pangungusap.

Rate this document

What do you think about the quality of this document?

Share this document

Let your classmates know about this document and more at Studymode.com