Me Myself and I

Pages: 16 (5140 words) Published: August 22, 2010

I.Pamagat: Ang Baliw

II. May-Akda: Mayette M. Bayuga

III. Mga Tauhan

a. Cecille - asawa ni Vance. Nagbantay kay Soreen sa Hospital.

b. Vance- asawa ni Cecille. Tinulungan si Markus na madala sa Hospital si Soreen.

c. Soreen- asawa ni Markus.Dinala sa psychiatric ward sanhi ng kanyang “disturb behavior” na inaakto sa asawa niyang si Markus dahil na rin sa pagiging malupit nito.

d. Markus- asawa ni Soreen . Isang asawa na malupit at diktador kay Soreen. May-ari ng Leggings, isang club.

e. Betzy- Kapatid ni Markus. Isang babae na hinahayaan masira ang pamilya ng kapatid.

f. Belle- Tumulong o mas tamang sabihin na “napilitang” bantayan si Soreen sa ospital. Siya rin ang kabit ni Vance.

IV. Buod

Sa araw na iyon ipinasok na sa psychiatric ward si Soreen.Sa araw ding iyon, kagaya ng mga nakaraang pang mga araw, naghihintay pa rin si Cecille sa oras ng pag-uwi ni Vance kahit pa ito ay abutin ng hating gabi. Manggagaling ito sa Leggins ang club na pinagkakasosyohan ng kaibigan nitong si Markus. Dumating nga si Vance ngunit para magbihis at umalis agad, ayon dito ay tutulong ito sa kaibigan niyang si Markus dahil nagwala nanaman daw si Soreen. Bagamat hindi pa kilala ng lubusan, sumama si Cecille at nagbantay pa ito kay Soreen.

Sa maikling panahon na nagbantay si Cecille kay Soreen, nakilala niya ito. Isang babae na pinagmalupitan n asawa. Nagsakripisyo sa abroad para sa pamilya ngunit sa pag-uwi ay hindi kilala ng mga anak at ang masakit pa ay ang pambabae ni Markus . Pinilit man nitong gumanti ay hindi nito magawa dahil nga mahal nito ang asawang si Markus. Nakita nya ang madumi at naglalagkit na sahig at lababo nito na may kasamang matinding amoy ng panghi. Ngunit batid nya na walang syang karapatan mag reklamo. Nakita nya ang nanlalabong salamin sa may lababo at pinag masdan ang sariling mukha. Nakita ang mukhang kaparis ng nasaksihan nya sa mukha ni Soreen, maputla at walang ningning ang mga mata. Pasado alas-otsa na ng sunduin sya ni Vance at humalili naman sa kanya si Belle, pinakilalang pamangkin diumano ni Markus. Habang pauwi na sila ay tahimik na minamasid ni Cecille mula sa bukas ng bintana ng kotse ang tanawin at hinahayaang liparin ng hangin ang bawat hibla ng kanyang buhok. Pagkauwi sa bahay ay kaagad nagpahinga si Cecille. Naglalaro parin sa kanyang isip ang mga tanong sa sarili, ang mga naranasan nyang pighati sa asawa. Ilang sandal lamang habang nilalambing ni Vance si Cecille ay nag ring ang cellphone ni Vance. Tumawag si Belle. Nagrereklamo sa pag babantay kay Soreen kung kaya’t nagmamadali si Vance na nag bihis upang puntahan at samahan si Belle sa pagbantay sa Hospital dahil ayon kay Vance ay kaweawa naman siya kung mag isa lamang siyanag magbabatay kay Soreen.

Sa pagbabantay ni Cecille kay Soreen nakita niya ang kanyang sarili. Isang babaeng magpapasakop nalang sa asawa at sa mga panlolokong ginagawa nito. Hahayaan ang sarili na tangggapin kung anuman ang nangyayari kahit pa ito ay labag sa kanyang kalooban. Hahayaan hanggang sa maging katulad na rin siya ni Soreen. Ag maging bulag sa katotohanan at ang maging baliw dahil sa pagmamahal niya sa asawa niyang si Vance.

I.Pamagat: Ulong Bato

II. May-akda: Mayette M. Bayuga

III. Mga Tauhan

a. Myla- asawa ni Vance.Isang babaeng may pagpapahalaga sa testimonya ng kasal ngunit ito ay nabalewala nang matauhan sa panloloko ni Vance sa kanya.

b. Vance- ang asawa ni Myla. Nagnenegosyo ng ng pagusuply ng gulay sa mga otel at restawran s Maynila.

c. Manang Diday- katiwala ng may-ari ng duplex na tinitirahan ni Vance sa Baguio.

d. Ma’am Lily- ang kalaguyo ni Vance at madalas ding dinadala ni Vance sa duplex

e. Tiyang- tinuturing na isang babaylan sa panaginip ni Myla. Sa realidad ay isang ina na may mga walang kwentang aawa at anak. Tauhan din siya ni Vance sa pagkuha ng mga gulay sa Trading Post sa Baguio.

IV.Buod...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on Me, Myself, and I
  • Me, Myself & I Essay
  • PARADIGM : ME, MYSELF, AND I Essay
  • Essay about I Me Myself
  • Essay on Me and Myself
  • Essay on Me Myself
  • Me Myself and I Essay
  • me myself and i Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free