Marketing Mix Apple

Pages: 21 (4350 words) Published: October 18, 2010
Handleiding voor studenten
PRESENTEREN
(onderdeel project)

Communicatie
Jaar 1
Studiejaar 2010-2011

Auteurs:
Maddy Wattel
Lidy Neuhaus
Ellen Duit

Interne publicatie Hogeschool INHOLLAND
26 augustus 2010

Inhoudsopgave
Inleidingpag. 3
De beroepspraktijkpag. 3
1. Leerdoelenpag. 4

2. Tussen- en eindopdracht(en)
Opdracht 1pag. 4
Opdracht 2pag. 4
Opdracht 3pag. 5
Opdracht 4pag. 6
Opdracht 5pag. 6
Eindopdrachtpag. 6

3. Specificaties / eisen / criteriapag. 8

4. Planning en studielastpag. 9

5. Leermiddelen / literatuurpag. 10

6. Spelregelspag. 11

7. Toetsing en herkansingpag. 11

Bijlagen:
Bijlage 1: Bouwplanpag. 12
Bijlage 2: Organisaties goede doelenpag. 14
Bijlage 3: Contexten voor eindpresentatiepag. 15
Bijlage 4: Feedbackformulierpag. 16
Bijlage 5: Analyse van je assessmentpag. 18

1. Inleiding

Hoe breng je jouw idee over op je publiek?
Hoe zorg je dat je publiek je presentatie goed kan volgen en je betoog aannemelijk vindt? Hoe kun je jouw idee of jouw kwaliteiten verkopen aan anderen? Om dit te leren, gaan we in deze training veel oefenen in presenteren. Je groepsgenoten zijn je publiek: van hen kun je leren hoe je overkomt als spreker en hoe je dat effect kunt verhogen. Profiteer ervan!

De training presenteren bestaat uit het voorbereiden, uitwerken en oefenen van een professionele presentatie. Je werkt in de lessen toe naar de afsluitende toetsing. De toetsing bestaat uit een assessment. De opdracht is het geven van een presentatie met een medestudent voor de eigen klas. Jullie worden voorzien van bronmateriaal, je maakt een bouwplan en een spreekschema.

Je maakt gebruik van het boek: Boek Presenteren Nieuw boek: Knispel, K & Bemelmans, R (2010). Presenteren. Amsterdam: Pearson Education benelux BV. en deze studentenhandleiding. Bij het boek hoort ook de website http://wpscqa.pearsoned.com/nl_bemelmans_presenteren_1/ Op de digitale klas vind je deze studentenhandleiding en eventuele aanvullingen van de docent

2. De beroepspraktijk
Als goede manager dien je over een uiteenlopend vaardighedenpakket te beschikken. Je moet onder andere een goede communicator zijn. De communicatieve vaardigheid is wellicht een van de belangrijkste en minst begrepen vaardigheden die je als manager kan hebben. Weten wanneer en hoe je informatie met anderen moeten delen, vereist een complex begrip van mensen en situaties (Zey, 1990)

Als uitvoerder wordt van je verwacht dat je je uitgevoerde producten via een professionele bedrijfspresentatie kunt illustreren en verantwoorden. Het geven en ontvangen van feedback behoort zowel voor de manager als voor de uitvoerder tot de kern van het vaardighedenpakket. Daarnaast moet je zowel als uitvoerder als als manager regelmatig zakelijke correspondentie voeren met interne en externe partijen. Communicatie is de uitwisseling van informatie, feiten, ideeën, en meningen. Het communicatieproces kan worden gebruikt om mensen te informeren, te coördineren en te motiveren. Slechte communicatieve vaardigheden leiden vaak tot organisatorische en intermenselijke problemen. Zowel het leiden van, als het werken binnen een bedrijf vereist dat je methodisch en reflectief denkt en handelt, sociaal en communicatief bekwaam bent en probleemgericht werkt. 3. Leerdoelen

Presenteren
* Je bent in staat samen met een medestudent een professionele presentatie te houden met als doel een gegeven doelgroep op overtuigende wijze te informeren en te motiveren * Je bent in staat om visuele middelen te gebruiken bij je presentatie * Je bent in staat te reflecteren op je eigen presentatie

4. Tussen- en eindopdracht(en)

Opdracht 1 (in de eerste les)
Je krijgt 1 minuut om de sterke kanten van je klasgenoot neer te zetten. Zorg dat je in een kort gesprekje zoveel mogelijk kwaliteiten en bijzonderheden en voorbeelden van elkaar te...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • SAMSUNG MARKETING MIX Essay
  • Marketing Mix Essay
  • Marketing Mix Essay
  • Marketing Mix Essay
  • Marketing Mix Essay
  • Essay on Marketing Mix
  • Marketing Mix Essay
  • Essay about marketing mix

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free