Lingotyper rap

Only available on StudyMode
  • Topic: MC Ren, Koharu Kusumi
  • Pages : 4 (872 words )
  • Download(s) : 529
  • Published : February 20, 2014
Open Document
Text Preview
Lingotyper i raptekster:

1. Anonymt, funktionelt dansk skriftsprog.

2. Påtaget (eller direkte samplet) poetisk, antikveret tale.

3. Fremmedord og neologismer (nydannelser).

4. Almindelig mundtlighed og mundrethed, f.eks. afsnupninger, kunne til ku' etc.

5. Fyord, eder og forbandelser og sjofelheder.

6. Ordspil og ordspillende forvrængninger.

7. Alment slang, tidløs og tidsbundet.

8. Dialekt (gloser, stavning).

9. Alment hip hop-lingo (plus alment musiklingo).

10. Kaudervælsk, ord og passager på udenlandsk.

11. En rapper eller gruppes særlige lingo.

12. En teksts eller (i kollektivt forfattede tekster) tekstdels særlige lingo.

13. Ren nonsens (efter alt at dømme).

Hello my name is Malthe, and i am happyHello my name is Malthe, and i am happyHello my name is Malthe, and i am happyHello my name is Malthe, and i am happyv Hello my name is Malthe, and i am happyHello my name is Malthe, and i am happy Hello my name is Malthe, and i am happy

Hello my name is Malthe, and i am happy
Hello my name is Malthe, and i am happy
v
Hello my name is Malthe, and i am happyHello my name is Malthe, and i am happy Hello my name is Malthe, and i am happy
Hello my name is Malthe, and i am happyv
Hello my name is Malthe, and i am happyHello my name is Malthe, and i am happy Hello my name is Malthe, and i am happyHello my name is Malthe, and i am happyHello my name is Malthe, and i am happy Hello my name is Malthe, and i am happy

Hello my name is Malthe, and i am happy
Hello my name is Malthe, and i am happy
Hello my name is Malthe, and i am happy
Hello my name is Malthe, and i am happy
Hello my name is Malthe, and i am happy
Hello my name is Malthe, and i am happy
Hello my name is Malthe, and i am happy
Hello my name is Malthe, and i am happy
Hello my name is Malthe, and i am happy
Hello my name is Malthe, and i am happyHello my name is Malthe, and i am happy Hello my name is Malthe, and i am happy
Hello my...