Kwento Na May Kakaibang Istilo

Pages: 7 (2155 words) Published: March 17, 2011
Janis Aline M. Tabila
BSHRM

ANG PAGSULAT NG THESIS

Pangunahing tauhan:
Deniece
Sophia
Mr. Otos
Aling Nena
Carmela

Investigate

Investigate sa salitang tagalog pagiimbestiga. Isang paraan upang malutas ang isang gawain o problema.Tila isang agent na tumitingin ng ibat-ibang sikat na personalidad itong si Deniece. Malimit niyang binubusisi sa araw-araw ang pamumuhay ng isang tao habang tinutulungan niya ang kanyang ina sa pagtinda ng isaw-isaw. Ang pagsigaw ng bili na po kayo ang marahang pagsigaw ng magandang dalaga. Mahilig siyang magobserba at magbasa ng dyaryo sa katabi nilang dyaryo vendor sa kagustuhan nitong makapag-aral. Pangarap ni Deniece na makapagtapos ito ng pagaaral. Ngunit dahil sapat lamang ang kinita nilang mag-ina sa pagtitinda para sa kanilang pagkain ay hindi ito makapagpatuloy sa high school. Anim na buwan na lang sana ang natitira upang matapos ng dalaga ang ika-apat na taon sa hayskul ng biglang isang masakit na trahedya ang dumating sa pamilya ng dalaga. Isang mahirap at nakatira sa Payatas itong pamilya nila Deniece ng nabigyan ng isang magandang opurtunidad ang ama nito. Naaprubahan ang ama nito na makapunta sa Italya. Nakaipon ang ama nito kaya’t nakapagtayo sila ng maliit na negosyo ang pagtitinda ng mga ihihaw. Ngunit sa pagtagal ng ama ni Deniece sa ibang bansa ay nakakilala ito ng isang mabuti at magandang Italyana at iniwan ang mag-ina. Hindi na ito nagparamdam kaya’t nahirapan sa pagtaaguyod ng pamilya si aling nena dahil sa mga inutangan nitong asawa upang makapunta sa italya. Parang isang unos na nagpabagsak sa katawan ni Aling Nena ang ginawa ng asawa kaya’t nagmabuti ng loob ang dalaga na tumigil na lamang at tulungan na lamang ang kanyang ina.

Collect the sources

Paghingi ng mga hindi nabentang dyaryo kay Mang Gustin ang may pagpupursigi nitong dalaga. Manila Bulletin at Philippine Inquirer ang paborito nitong basahin. Pagkokolekta ng mga datos ng mga nagtagumpay na personalidad ang lagi niyang pinagtotoonan.Isang araw, dahil napansinma ni Deniece na parang matamlay ang ina nito na si Aling Nena kaya’t minabuti ng dalaga na pagpahingahin na lang muna ito. Ilang linggong ganito ang gawain ng magandang dalaga hangga’t isang araw may isang matandang biyudong personalidad ang bumaba sa isang napakagandang BMW. Nagulat ang dalaga ng makita ito. Si Mr. Otos! Isang prominenteng personalidad ang hinahangaan nitong dalaga sapagkat galing sa hirap itong matandang biyudo. Umunlad at yumaman ang matanda dahil sa sikap at tiyaga. May ari ng isang sikat na modeling agency itong si Mr. Otos at isa ito sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. May buong paggalang at nakabibighaning ngiti ang ginawa ng dalaga kay Mr. Otos kaya’t natuwa ang matanda at binigay nito ang isa nitong cellphone at callcard sa dalaga. Niyaya niya itong magtrabaho sa kanyang modelling agency. Ngunit agad na naisip ng dalaga na wala siyang gagamiting magandang damit sa gaganaping muli nilang pagtatagpo kaya’t mabilis itong tumanggi sa mabait na matanda. Napansin ito ng matanda kaya pinakyaw agad nito ang mga paninda ni Deniece at sinabing may susundo rito kinabukasan at siya na ang bahala sa lahat na kakailanganin nito. Lubos na nagpalasamat ang dalaga sa matanda at napagdesisyunan ng matanda na ihatid na lamang ang dalaga sa kanilang bahay dahil sa kalaliman ng gabi. Muling nagpasalamat ang dalaga sa mabuting loob ng matanda.

Make a plan

Tuwang-tuwang ibinalita ng dalaga sa kay Aling Nena ang magandang balita. Hindi nakatulog ng mabuti ang dalaga dahil sa excited ito sa mga mangyayari kinabukasan. Lumipas ang gabi at dumating na ang hinihintay ng dalaga. Sinundo sila ng sekretarya ni Mr. Otos muli, magalang na binati ng mag-ina ang sekretarya na kinatuwa naman ng sekretarya na si Carmela. Binilhan ng damit, pinaganda at binigyan ng tips ni Carmela ang dalaga sa mga gusto at hindi ni Mr. Otos. Kumain muna ang tatlo bago idiniretso kay Mr. Otos ang dalaga ni Carmela. Nagset ng meeting ang...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • NA Essay
  • Maikling Kwento Essay
  • Na Na Essay
  • Banana Na Na Na Essay
  • Essay about Maikling Kwento
  • Kichu Na Essay
  • Bahala Na Essay
  • Na so Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free