Kurmis

Pages: 3 (636 words) Published: April 10, 2011
1tema
1. Kas yra organizacija? kaip objektas, turintis tam tikrą apibrėžtą ir sutvarkytą vidinę struktūrą, bei ryšius su išorine aplinka. Joje suderinami visi tarpusavio (fiziniai, technologiniai, ekonominiai, teisiniai ir kt.) ryšiai bei žmogiškieji santykiai, tiek jos viduje, tiek ir išorėje, siekiant užsibrėžto tikslo. 2. Organizacijos tikslai? Ekonominiai, Organizaciniai, Moksliniai, Socialiniai, Techniniai, Politiniai( turinio atz), strateginiai, taktiniai, operatyviniai (laiko atzvilgiu), gamybiniai, personalo(strukturiniai) 3. Kokie veiksniai daro itaka organizacijai? Isorines ir vidines aplinkos veiksniai: gyvenimo kokybes pokyciai, sparti technologijos raida, finansiniai ir ekonominiai sukretimai, didejanti energijos bei istekliu kaina, plintantis nedarbas, talentu nutekejimas. 4. Isorine organizacijos aplinka: ekonomine, politine, socialine, technologine, resursu sistemos. 5. Vidine organizacijos aplinka: organizacijos nariu veiksmai 6. Organizacijos gyvavimo ciklo etapai: sumanymas, ikurimas, augimas, zydejimas, stabilizacija,biurokratizacija, nunykimas. 7. Pagrindiniai imones bruozai: turi varda, verciasi pramone arba prekyba, isteigta nustatyta tvarka vykdyti komercinei ukinei veiklai. 8. Kurie gamybiniai veiksniai saveikauja visose imones veiklos srityse: darbo objektai, subjektai, priemones. 9. Kurie bruozai budingi imonei kaip sistemai? Interesu suderinimas siekiant didziausio imones efektyvumo 10. Imone veikiantys aplinkos veiksniai: (visuomenine politine, teisine, ekonomine, geografine, ekologine.) rinkos kaita, didejantys resursu kastai, rinkos prisotinimo lygis, besikeiciantys klientu poreikiai. 11. Imones ekonominiai tikslai: optimali rinkos dalis, pardavimu apimties didinimas, gamybos kastu mazinimas, mokumas, dividendu normos didinimas, pelno rezervavimas, finansu struktura. 12. Imones socialiniai tikslai: geras vidaus klimatas, tinkamos darbo salygos, patenkinti darbuotoju lukesciai, itraukti darbuotojus i...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free