Kertas Kerja Karnival Nasyid

Pages: 4 (463 words) Published: April 19, 2009
KERTAS KERJA
KARNIVAL NASYID
SAMBUTAN 20 TAHUN AL FURQAN

TARIKH:
AHAD
(18 NOVEMBER 2007)

TEMPAT:
SEKOLAH RENDAH AL FURQAN
33000 KUALA KANGSAR

MASA:
Ahad
8.00 pagi - 12.15 tghr

ANJURAN:
SEKOLAH RENDAH AL FURQAN

dengan kerjasama

PIBG SRAF
&
ALUMNI SRAF

1.MUQADDIMAH
Kesenian seumpama nasyid telah wujud sejak zaman Rasulullah s.a.w dan sebelumnya. Pada awal perkembangannya di Malaysia, ia lebih dikenali melalui irama padang pasir. Muzik nasyid telah menerima kepelbagaian rentak baru yang dikenali sebagai rentak kontemporari. Muzik ini menjadi alternatif kepada muzik tradisional yang mampu menarik minat pendengar untuk memahami dan menghayati Islam.

Nasyid mampu membawa mesej-mesej tertentu untuk dihayati oleh pendengar dan penonton. Hasrat ini bertepatan dengan usaha kerajaan supaya masyarakat Islam mengetahui dan mengambil iktibar dari sejarah yang berlaku di dalam perkembangan Islam. Di samping itu ia juga bertujuan memupuk minat murid kepada seni lagu yang mengandungi unsur dakwah yang mengajak pendengar kepada melakukan kebaikan.

2.TEMA
Ilmu Islam Pemangkin Kecemerlangan Ummah

3.OBJEKTIF
3.1Merapatkan ukhuwah antara pelajar-pelajar sekolah agama rakyat dan sekolah agama Bantuan Penuh Kementerian Pelajaran Malaysia (SABK) 3.2Memupuk minat pelajar kepada seni lagu yang mengandungi unsur dakwah dan mendorong pendengar kepada melakukan kebaikan. 3.3Meningkatkan kreativiti pelajar dalam penciptaan lagu dan lirik 3.4Melatih pelajar bersikap toleransi dan keterbukaan

3.5Menarik minat pendengar untuk memahami dan menghayati Islam disamping menyampaikan mesej tertentu

4.ANJURAN
Sekolah Rendah Al Furqan (SRAF)
dengan kerjasama PIBG SRAF & Alumni SRAF

5.SASARAN
Pelajar sekolah rendah dan menengah agama rakyat serta sekolah-sekolah Bantuan Penuh Kementerian Pelajaran Malaysia. (SABK) 6.AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA

Penasihat :Encik Kamaruzaman b. Che Ya
Pengerusi :...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • kertas kerja Essay
  • Kertas Kerja Program Muhibbah Merdeka Essay
  • Kerja Essay
  • Kerja Bel Essay
  • Kepuasan Kerja Karyawan Essay
  • Kerja Kursus Biology Essay
  • Essay about Hubungan Tenaga Kerja
  • Kerja Kursus Addmath Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free