Keburukan Merokok

Pages: 2 (564 words) Published: April 5, 2011
Masalah merokok dalam kalangan remaja bukan senario yang baru di Negara kita. Malah lewat kebelakangan ini gehala meroko semakin kritikal dan menuntut perhatian pelbagai pihak. Sebelum merangka langkah penyelesaian yang efektif, sangat perlu untuk kita ketahui punca sebenar masalah ini. Pada suatu hari, Saya, Dang, Dang dan Conroy telah membincangkan berkenaan tajuk ini. Kami terjumpa di Stesen LRT. Dang: Eh, mengapakah balik lewat?

Conroy: Malangnya saya, saya masuk bilik tandas yang pernah digunakan sebagai tempat merokok, cikgu displin menangkap. Saya menjelaskan sepanjang 1 jam. Mengapakah kamu juga balik lewat? Dang: Saya pula membersihkan kelas saya.

Conroy: Oh, begitu la, masa kini, memanglah banyak remaja yang merokok. Dang: betul kata kamu, bukan sahaja remaja, semua lapisan masyarakat juga merokok. Chong : Eh, apakah kalian berbincang yang begitu menarik? Saya berdiri di sisi kamu juga tidak tahu. Dang: Oh, kami sedang membincang tentang merokok. Chong tahu apa maklumat tentang merokok yang berkait dengan remeja? Chong: Sudah tentu tahu. Menurut statistic yang dikelurakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, peratusan mereka ang merokok telah meningkat dari tahun ke tahun. Malah membimbangkan ialah 20% adalah golongan remaja. Bukan sahaja lelaki, Golongan wanita juga tidak ketinggalan. Mungkin mereka ingin duduk same rendah dan berdiri sama tinggi dengan lelaki. Conroy: Statistik ini sudah pasti merisaukan ibu bapa khususnya. Persoalannya, adakah mereka tidak mengetahui merokok membahayakan kesihatan? Apakah faktornya mereka merokok? Dang: Pada pendapat saya, penyebab utama ialah pengaruh rakan sebaya. Jika remaja memilih rakan yang merokok, secara implisit, remaja tersebut cendurung untuk merokok juga. Selain itu, mereka mungkin decabar oleh rakan-rakan jika ingin memasuki kumpulan tersebut. Untuk menampakkan diri mereka hebat. Conroy: Saya setuju dengan pendapatmu. Rakan sebaya sangat besar pengaruhnya. Namun adakah ini sahaja penyebab yang...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free