Kabataang Pilipino

Pages: 3 (948 words) Published: February 25, 2010
Hindi lingid sa ating kaalaman na patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, maging ang presyo ng langis ay hindi na rin maawat sa pagtaas, ang pagkakaroon natin ng mga korap na namumuno sa pamahalaan, ang pagkasira ng ating kalikasan, ang dumaraming mamamayang walang trabaho, ang hindi pantay na hustisya sa ating bayan. Ilan lamang yan sa problemang dinaranas ng ating kawawang Inang Bayan.

Sa matagal na panahon, iniukit sa ating isipan na “Ang kabataan ang pag-asa ng bayan”, ito ang walang kamatayang kataga na hango sa ating dkilang bayaning si Gat Jose Rizal, napakagandang kataga, animo’y isang katagang mula noon pa ma’t magpahanggang ngayon ay humahamon sa bawat katauhan at katatagan ng bawat kabataang Pilipino. Isang inspirasyon para sa mga kabataan upang muling maiahon sa putik ng kahirapan at kahihiyan ang ating Inang Bayan.

Masdan ang mumunting mga kabataang masasayang naglalaro, na dati rati’y walang muwang sa mga bagay bagay, ngunit kung atin silang lalapitan at sisipatin ang kanilang bawat nilalaman, sila’y nakikiisa na sa dinaranas natin ngayon.

Ngayong ang bansang Pilipinas ay dumaranas ng matinding krisis, paano nga ba makakatulong ang isang pag-asa ng bayan? Bawat kabataang Pilipino ay dapat may paninindigan at prinsipyong hinahawakan,may pagkakaisa at tungkuling ginagampanan. Hindi dapat tayo mag sa walang kibo na lamang sa isang tabi, habang ating ginagalawan ay puro kaguluhan. Mga kabataan. Panahon na upang buksan ang ating isipan at mga mata sa mga kaganapang nangyayari sa ating bansa. Hindi kinakailangang nakapagtapos muna o marami ang karanasan bago tayo makialam at makatulong sa ating naghihikahos na lipunan. Maging matalino at mapanuri sa bawat aspeto na nangyayari sa ating bansa. Huwag lang kakalimutan ang sama-samang pagkilos. Tayo’y magtulong tulong upang maging tulay at maiahon sa kahirapan ang ating bayan. Kabataan. Tayo ang susupil sa mga makapangyahirang ahas sa lipunan, na sila sila lamang ang nakikinabang...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Sa Kabataang Pilipino Essay
  • Essay about Ang Kabataang Pilipino at and Makabagong Teknolohiya
  • Ang Kabataang Pilipino at Ang Makabagong Teknolohiya Essay
  • Pilipino Diaspora Essay
  • Sikolohiyang Pilipino Essay
  • Essay on Pilipino Ako
  • Tayo'Y Pilipino Essay
  • pantawid pamilyang pilipino program Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free