Jgyuyujhf

Pages: 18 (5141 words) Published: February 16, 2011
Over Population Sa Pilipinas

A. PANIMULA

Napakahalaga para sa atin na malaman ang nangyayari sa ating bansa. Sa pamanahong papel na ito tinatalakay ang patuloy na pagdami ng populasyon sa ating bansa, at kung ano ang epekto nito sa ating pamumuhay. Isang malaking suliranin ang paglobo ng ating populasyon. Kailangan nating maunawaan at pag-aralan ang problemang ito para rin maiwasan natin ang kahirapan.

B. MGA TIYAK NA LAYUNIN

Ang pamanahong papel na ito na may paksang tungkol sa pagdami ng populasyon ay naglalayong maipaunawa sa atin kung gaano kalaki ang epekto ng overpopulated sa ating bansa. Naglalayon din itong maipaliwanag sa mga mambabasa ang epekto sa atin ng overpopulation.

C. KAHALAGAHAN SA PAG-AARAL

Mahalaga sa ating pag-aaral nang sa gayon maunawaan ng mga mag-aaral na ang pag-aanak ng marami ay nagdudulot ng kahirapan. Mahalaga ring pag-aralan ito upang malaman kung paano natin mapipigilan ang patuloy na paglaki ng populasyon at kung paano rin tayo makakatulong sa ating bansa.

D. SAKLAW AT LIMITASYON
Saklaw nito ang epekto ng overpopulation sa ating bansa, at kung paano nangyayari ang ganitong suliranin sa ating bansa. Saklaw din nito kung paano natin nararanasan ang pagkakaroon ng sobrang daming populasyon.

E. KATUTURAN NG MGA KATAGANG GINAMIT

Ang mga katagang aking ginamit sa pamanahong papel na ito ay nagpapadali para sa mga mambabasa na maunawaan ang bawat detalye. Nandito ang mga sumusunod na salita. Populasyon - Sa biology, ang isang populasyon ay ang koleksyon ng maki-aanak ng mga organismo sa isang partikular na uri ng hayop; sa sosyolohiya, isang koleksyon ng mga tao. Overpopulation - ay isang kalagayan kung saan ang isang organismo 's mga numero lampasan ang kakayahan magpadala ng kanyang tahanan. In common parlance, the term usually refers to the relationship between the human population and its environment , the Earth . Sa karaniwang paraan ng pagsasalita, ang mga kataga ay karaniwang tumutukoy sa mga relasyon sa pagitan ng mga populasyon ng tao at sa kanyang kapaligiran, ang Earth.

F. SANDIGAN NG PAG-AARAL

· Aklat- Dito ako kumuha ng mahahalagang impormasyon na aking kailangan. · Internet- Karamihan ng aking mga nakalap ay dito ko rin natagpuan · Telebisyon- sa panunuod ng mga balita nalaman ko na Overpopulated na an gating bansa, at sa panunuod ng dokumentaryo.

G. STRATEHIYANG GINAMIT SA PINAGKUNANG DATOS

Ang istratehiyang aking ginamit para makabuo ng isang pamanahong papel ay nagbasa ako ng mga libro tungkol sa aking paksang ginamit o napili, dahil dito nakakuha ako ng mga ideya at nanood din ako sa telebisyon ng mga salita na makakatulong sa akin. At sa internet na tumulong sa akin upang makumpleto ko ang aking proyekto doon din ako kumuha ng mga salitang aking kakailanganin. Pinagsama-sama ko ang mga datos na iyon kaya nabuo at natapos ko ang aking proyekto.

H. PAGLALAGOM NG KONGKLUSYON

Isa sa mga suliranin ng ating bansa ay ang populasyon. Kaakibat ng suliraning ito ang iba pang mga problema kabilang na ang kahirapan ng bansa at mamamayan. Ang suliranin sa sobrang laki ng populasyon ay maselan na usapin dahil ito ay may kinalaman sa buhay ng bawat tao maging ng nasa sinapupunan pa lamang. Ang pamanahong papel na ito ay tumatalakay sa unti- unting pagdami n gating populasyon at mga problemang dulot ng sobrang laking populasyon

I. PAGLALAHAD
II.
Nakakabahala na itong problema ng lumolobong populasyon ng Pilipinas. Sa pag-aaral ng National Statistic s Office (NSO) lumilitaw na lumalaki ang rate of natural increase ng population ng Pilipinas sa rate na 2.1%. Malaki ang population growth rate na ito para sa isang maliit at pobreng bansa tulad ng Pilipinas. Sa buong mundo, and populasyon ng kabuuan ng mga industrialized countrie s ay nasa 1 billion; sa developing countries – 5 billion. Ang bansa natin ay kabilang sa top 15 most populous countries sa daigdig. Nangunguna sa listahan ang bansang China na may 1.318 billion at may growth rate na .5%;...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free