Jejemon

Pages: 2 (528 words) Published: February 9, 2011
Jejemon
Mula sa Tagalog na Wikipedia, ang malayang ensiklopedya

Ang "Jejecap."
Ang Jejemon (IPA: ['dʒɛdʒɛmon]) ay isang kaganapan ng pop culture sa Pilipinas na mailalarawan bilang isang pagmamalabis ng fReAk, LOL at pananalitang l33t. Ito ay kamukhang-kamukha sa katapat nitong Polako na tinatawag na Pokemoniaste pismo' (‘Pokemon na panunulat’). Ang mga Jejemon ay inilalarawan ng Talahuluganang Urban bilang ang mga tao na "nakagawa na ibahin ang Wikang Ingles sa punto na hindi na ito nauunawan at mga lipon sa internet.[1] Ang isang Jejemon ay inilalarwan bilang ang isa sa "bagong uri ng mga hipster na nakauri ng kanilang wika ngunit pati na rin ang kanilang pananamit."[2]Ginagaya rin ng mga Jejemon ang mga mala-"gangster" na katangian at kaugalian na nagiging kamukha sila sa mga Ingles chav, Tsileanong flaite, Eskosyanong ned, Irlandngskanger, Rusong gopnik at Australiyano at Bagong Selandang bogan. Etimolohiya

Ang salitang "Jejemon" ay sinasabing nagmula sa mga tagagamit ng internet na nagta-type ng "hehehe" bilang "jejeje" marahil dahil ang "jeje" ay nanggaling sa Kastila na ang mga nagsasalita ay ginagamit ang salita bilang pantawa o dahil ang mga titik ng "h" at "j" at katabi ang isa't-isa[3] at ang sinasabing "-mon" ay nanggaling sa Hapnes na anime na Pokémon,[4] na ang "-mon" ay nangangahulugan bilang "halimaw" (monster) at dito nagmula ang mga "jeje monsters" (literal na "mga halimaw na jeje").[5] Jejenese at Jejebet

Ang sosyalekto ng mga Jejemon na tinatawag na Jejenese (magiging literal na Jejenismo sa Wikang Tagalog) ay nanggaling mula sa Ingles,Filipino at ang kanilang paiba-ibang Taglish. Ang kanilang alpabeto, ang Jejebet (magiging literal na Jejebeto sa Wikang Tagalog) ay gumagamit ang Alpabetong Romano, kasam na ang mga Numero Arabiko at iba pang mga espesyal na karakter. Nabubuo ang mga salita sa pagiba-iba ng mga posisyon ng titik s isang salita, palitang pagmamalaking titik sobrang paggamit ng mg titik na H, X o Z at paghahalo ng mga...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • jejemon Essay
  • Jejemon Essay
  • Jejemon Essay
  • Essay about Jejemon
  • Jejemon Essay
  • Jejemon Essay
  • Jejemon Essay
  • Jejemon and Bekimon Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free