Isang Panimula Sa Thesis Tungkol Sa Mga Manggagawang Mag-Aaral

PANIMULA

Sa gitna ng krisis di maikakaila na ang kahirapan ang pinakamatinding

suliranin. Lahat ng tao ay nararanasan ito, partikular na ang mga kabataang Pilipino.

Itinuturing ang mga ito na pinakamahalagang kayamanan ng bansa. Ngunit, ang mga

kabataan ngayon ay di lamang sa pag-aaral napupunta ang atensyon, may iba na

kailangan pang maghanap ng trabaho at ikabubuhay matustusan lamang ang kanilang

pangangailangan at pag-aaral. Napakalaking bagay kasi basta nakatapos ng pag-aaral at

mayroong titulo . Edukasyon ang kauna-unahang solusyon sa kahirapang tinatamasa at

nararanasan . Sa panahon ngayon, napakaraming estudyanteng napapatigil at di natatapos

sa pag-aaral sa kadahilanang kulang at kapos sa pinansyal na suporta. Mayroong ilan na

mapalad na nakukuhang iskolar, ngunit di lahat ay maaaring maging iskolar sapagkat pili

lamang. Kaya naman, karamihan sa mga kabataan sa kasalukuyang panahon ay

nagdedesisyong maging isang manggagawang mag-aaral na lamang. Mahirap man ang

magbanat ng buto habang nag-aaral ay kinakaya ng mga nasabing mag-aaral makamit

lamang ang hinahanggad na diploma ng pagtatapos.

Iba’t iba ang gawain at trabahong pinapasok ng mga ganitong uri ng mag-

aaral. Kamaramihan ay nagtatrabaho sa mga fast food chain bilang mga service crew at

ang ilan naman ay sa mga establisyemento at tindahan. Nauuso na rin ngayon ang mga

trabahong on-line tulad ng pag-tuturo at pag-gawa ng mga sulatin. Ang oras

angnapakahalaga at pinakaiingatan. Sinasabing nasa estratehiyang ginagamit iyan ng bawat

nag-tatrabahong mag-aaral, kung iisipin iyan talaga ang susi sa tagumpay. Ang mga mag-

aaral na may naiambag para sa...
tracking img