Inkomende Internationale Markte (Toerisme)

Pages: 11 (2906 words) Published: February 22, 2011
INKOMEMENDE INTERNATIONALE MARKTE

INHOUDSOPGAWE
BLADSY Inleiding …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 3 Behoeftes en tendense van Brasilië ……………………………………………………………………………………………………. 3 Behoeftes en tendense van China ………………………………………………………………………………………………………. 4 Behoeftes en tendense van Nederland ………………………………………………………………………………………………. 6 Behoeftes en tendense van Indië ……………………………………………………………………………………………………….. 6 Behoeftes en tendense van die Verenigde Koningkryk ……………………………………………………………………….. 7 Suid-Afrika as toerisme bestemming ………………………………………………………………………………………………….. 8 Suid-Afrika se sterkpunte in klientediens ……………………………………………………………………………………………. 9 Hantering van kulturele verskille ………………………………………………………………………………………………………… 9 Bronnelys …………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 10

INLEIDING

Toerisme speel ‘n groot rol in ‘n land se ontwikkeling, daarom is dit baie voordelig vir ‘n land om internationale markte geintreseerd te maak in dit wat die land toerisme gewys kan bied. Dit is dus goed om te weet waarin verskillende lande se toeriste belangstel om sodoende die regte bemarking te kan doen in elke spesifieke land.

Die resessie van die afgelope tyd het veroorsaak dat vakansies goedkoper gehou moet word. Dit moet ingedagte gehou word wanneer daar beplanning gedoen word vir inkomende internationale markte na Suid-Afrika.

BEHOEFTES EN TENDENSE VAN BRASILIE

Brasilie se ekonomie het die afgelope paar jaar gegroei wat mee gebring het dat meer en meer Brasiliane die kans gehad het om oorsee te kan toer omdat die Real (geldeenheid) sterker is en dit dus goedkoper is as voorheen. Hierdie tendens het egter veroorsaak dat Brasilie ‘n negatiewe buitelandse valuta het omdat Brasiliane meer geld oorsee spandeer as wat buitelanders in Brasilie uitgee. Volgens die Brasilie Toerisme Verslag verkies Brasiliane wat oorsee wil gaan om na ander Suid-Amerikaanse lande, Sentraal-Amerika, Europa of die Verenigde State van Amerika te reis waarvan Europa die gunsteling bestemming is. Europa kry jaarliks sowat 41% van Brasilaanse toeriste, die res van Suid-Amerika en Sentraal Amerika kry 30% en Noord Amerika slegs 20%. In Suid-Amerika verkies hulle in volgorde: Argentinië, Uruguay, Chile en Paraguay. In Europa is Spanje gewild asook Italië en Portugal as gevolg van die taal.

Die meeste Brasiliane wat oorsee toer kom van Sao Paulo en Rio de Janeiro en as hulle oorsee gaan is dit gewoontlik vir ontspanning en nie vir werk nie. Mense in die ouderdoms groep tussen 28 en 45 jaar is die wat die meeste internationaal vertrek gevolg deur die ouderdoms groep van 46 tot 65 jariges. Net ‘n klein hoeveelheid jongmense verken die buiteland. Die meeste Brasilianse gaste reis alleen anders sal hulle saam met ‘n groep volwassenes toer. Min gesinne toer internationaal. Hulle neem oor die algemeen lank om te besluit oor ‘n oorsese toer en baie navorsing word gedoen, hulle verkry hul inligting vanaf die Internet asook die nasionale koerant. TV en Radio kanale beinvloed ook hul besluit.

Die Brasilianse regering beskou toerisme as belangrik en baie word gedoen om plaaslike toerisme vir Brasiliane aantreklik te maak. In 2006 het slegs 3.9% van Brasiliane die buiteland besoek en 36.9% het hul eie land verken wat toon dat die Brasiliaanse regering se tegnieke geslaag het.

Brasiliane het jaarliks ‘n gemiddeld van vier weke vakansie wat hulle kan spaandeer soos hulle goed dink. Volgens die Brasiliane motiveer die volgende redes hulle om oorsee te reis: * Modieuse en lewendige stede soos: New York, Miami, London en Parys * Ski-oorde in Argentinië en Chile

* Goedkoper inkopie opsies in Paraquay en ander Suid-Amerikaanse lande * Europese kultuur en erfenis
* Belangrike sport okkasies

Hulle is veral aangetrek tot stadslewe en die...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Religion, Relations Internationales Et Diplomatie Essay
  • Traducere Etica in Afacerile Internationale Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free