Read full document

Hi12345

Page 1 of 13
* Bill Williams , nhà sáng lập tổ chức Profitunity Trading Group, tổ chức dẫn đầu việc đào tạo nhà đầu tư và người giao dịch * Với hơn 50 năm kinh nghiệm giao dịch , và 3 cuốn sách bán chạy nhất * Trading Chaos

* New Trading Dimensions
* Trading Chaos: Second Edition

“… với sự khác biệt, cái nhìn chính xác hơn vào thị trường thật sự là cái gì, hay cách nó hoạt động. Chúng tôi làm việc đó bằng cách kiểm tra 5 “chiều”của thị trường . Những chiều đó có thể được so sánh qua 5 cửa sổ khác nha, mà mỗi trong chúng ghép vào bức tranh chung ….

Mỗi chiều cho cái nhìn độc nhất vào bên trong cấu trúc tiềm ẩn của thị trường và biểu hiện của nó… " © Bill Williams. "Trading Chaos" see book...

*Bộ chỉ báo bao gồm:
o BWI Fractals (phase space – không gian thời kì)
o BWI Awesome Oscillator (phase energy - năng lượng thời kì )
o BWI Accelerator Oscillator (phase force- lực lượng thời kì )
o BWI Zone (phase energy/force combination – kết hợp năng lượng và lực lượng thời kì )
o BWI Balance Line (strange attractors – Những điểm hấp dẫn kỳ lạ)

BWI Fractals (phase space) trading indicator short info
" The fractal arrow shows central bar position. "Fractal - đó là thay đổi hành vi giá . Nó có nghĩa là nếu fractal đã xuất hiện - giá sẽ thay đổi hướng. Fractal là một trình tự năm thanh , nơi thanh tâm đã tối đa cao hơn hoặc thấp hơn tối thiểu . Mũi tên fractal cho thấy vị trí thanh trung ương.."" © Bill Williams. "Trading Chaos"  see book...

Indicator:
* Realizes "Chaos trading system" (by Bill Williams)  
* 1st and main phase of the strategy
* Shows active trading signals
* Easy to customize
* Has Presets
Diện mạo của chỉ báo BWI Fractals

Buy Fractals là mũi tên màu xanh lá ;
Sell Fractals là mũi tên màu xanh dương .
Fractals hiện thời là mũi tên được phóng to
Fractal không là tín hiệu để mở giao dịch tại chính nó. Tín hiệu sẽ xuất hiện khi gia lên cao hơn điểm cao nhất của Fractal ( hay thấp hơn điểm thấp...

Rate this document

What do you think about the quality of this document?

Share this document

Let your classmates know about this document and more at Studymode.com