H1N1

Only available on StudyMode
  • Pages : 15 (3390 words )
  • Download(s) : 186
  • Published : November 1, 2009
Open Document
Text Preview
ISI KANDUNGAN
|Nombor |Perkara |Muka surat | |1.0 |Abstrak |2 | |1.1 |Pengenalan Mengenai Virus Influenza A (H1N1) |2 | |1.2 |Jangka Hayat Virus |3 | |1.3 |Asal Virus Ini |4 | |1.4 |Tanda-tanda Dijangkiti Influenza A (H1N1) |5 | |1.5 |Permukaan Objek Boleh Menjadi Punca Jangkitan |5 | |1.6 |Golongan Yang Berisiko Tinggi Dijangkit Influenza A (H1N1) |5 | |1.7 |Antara Tanda Yang Perlu Diteliti Di Kalangan Kanak-kanak |6 | |2.0 |Apa Itu Fasa Mitigasi (Peredaan) |6 | |2.1 |Peranan Masyarakat Semasa Fasa Mitigasi |7 | |2.2 |Cegah Influenza A (H1N1) |9 | |2.3 |Cara-cara Memusnahkan Virus Influenza |11 | |2.4 |Mencuci Tangan Dengan Betul |12 | |2.5 |Empat Langkah Mencuci Tangan Dengan Bahan Pencuci Tangan Berasaskan Alkohol (Hand Sanitizer/Hand Rub) |14 | |2.6 |Pemakaian Topeng Muka (Face Mask) |14 | |3.0 |Penemuan Khusus |15 | |4.0 |Kesimpulan |15 | |5.0 |Rujukan |16 | | | | |

1.0 Abstrak

Influenza A (H1N1) adalah sejenis penyakit berjangkit pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus influenza A(H1N1).  Virus influenza ini adalah sejenis virus yang baru dan terhasil daripada reassortment (percampuran) genetik virus influenza babi, burung dan manusia. Virus ini dikenali sebagai selesema babi (swine flu) kerana berdasarkan ujian awal makmal ia menunjukkan kebanyakan gen virus ini adalah sama seperti gen virus selesema babi yang berasal dari Amerika Utara.  Walau bagaimanapun kajian terperinci menunjukkan bahawa ia adalah sejenis virus baru yang berbeza dengan virus selesema babi sedia ada. Maklumat yang ada pada masa ini menunjukkan bahawa kes yang terawal dijangkiti virus ini dilaporkan dari Mexico dan Amerika Syarikat pada April 2009 dan telah terus menular ke negara-negara lain.  Virus ini berjangkit apabila pesakit batuk atau bersin. Titisan cecair pernafasan yang keluar akan terkena tangan pesakit, permukaan-permukaan (surfaces) atau tersebar ke udara. Seseorang boleh dijangkiti sama ada melalui...
tracking img