H1N1

Only available on StudyMode
  • Pages(s): 14 (3390 words)
  • Download(s): 24
  • Published: November 1, 2009
Read full document
Text Preview
ISI KANDUNGAN
|Nombor |Perkara |Muka surat | |1.0 |Abstrak |2 | |1.1 |Pengenalan Mengenai Virus Influenza A (H1N1) |2 | |1.2 |Jangka Hayat Virus |3 | |1.3 |Asal Virus Ini |4 | |1.4 |Tanda-tanda Dijangkiti Influenza A (H1N1) |5 | |1.5 |Permukaan Objek Boleh Menjadi Punca Jangkitan |5 | |1.6 |Golongan Yang Berisiko Tinggi Dijangkit Influenza A (H1N1) |5 | |1.7 |Antara Tanda Yang Perlu Diteliti Di Kalangan Kanak-kanak |6 | |2.0 |Apa Itu Fasa Mitigasi (Peredaan) |6 | |2.1 |Peranan Masyarakat Semasa Fasa Mitigasi |7 | |2.2 |Cegah Influenza A (H1N1) |9 | |2.3 |Cara-cara Memusnahkan Virus Influenza |11 | |2.4 |Mencuci Tangan Dengan Betul...
tracking img