Gustav Klimt Biografie

Pages: 3 (838 words) Published: March 8, 2011
Gustav Klimt werd op 14 Juli 1862 geboren in Baumgarten, een voorstad van Wenen. Al vroeg werd zijn talent voor tekenen en schilderen ontdekt. Zijn vader was van beroep een goudgraveur, hier komt ook vermoedelijk het gebruik van de gouden elementen in zijn werken vandaan. Van zijn moeder (die operazangeres was) erfde hij zijn voorliefde voor muziek. In 1876 schreef Klimt zich in aan de School voor kunsten en Ambachten aan het Koninklijk en Keizerlijk Museum voor Kunst en Industrie in Wenen. Deze school gaf een brede opleiding in toegepaste kunsttechnieken, zoals het vervaardigen van fresco’s en mozaïeken. (Payne, Klimt, 2004) Hij leerde hier ook decoratieve motieven afkomstig uit verschillende tijden en culturen. Zoals Grieks keramiek en Egyptische en Assyrische reliëfs. (Stefano, 2010)

In 1883 studeerde Gustav Klimt af en in datzelfde jaar richtte hij samen met zijn broer Ernst Klimt en Franz Matsch een klein bedrijfje op genaamd“the Artist Company”. Ze hadden een gemeenschappelijk atelier en kregen al snel veel opdrachten binnen. Ze vervaardigden architecturale versieringen in opdracht, zo werd er gewerkt aan openbare gebouwen in Wenen, het koninklijk paleis Schloss Pelesch in Transsylvanië en theaters in Boekarest, Karlsbad, Rijeka en Reichenberg. De grote doorbrak kwam toen ze een belangrijke opdracht kregen het plafond en de muurschilderingen te maken voor het nieuwe Burgtheater in Wenen. (1886) Voor dit theater vervaardigden ze een serie panelen die de verschillende stadia uit de geschiedenis van het toneel weergaven. Onderwerpen die naar voren kwamen waren onder andere twee altaren van Apollo en Dionysus en Shakespeares Globe Theatre in Londen. Hij bestudeerde veel verschillende bronnen uit de geschiedenis voor de details van deze schilderingen die later een terugkerend element zouden worden in zijn schilderijen. In 1890 ontving Klimt de Keizerlijke Prijs voor een opmerkelijk schilderij van het interieur van het oude Burgtheater met een...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Gustav Klimt Essay
  • Gustav klimt Essay
  • Essay on Gustav Klimt's Death and Life
  • Essay about The Kiss Klimt
  • Essay about Timeline of Gustav Klimt
  • Description Paper on Gustav Klimt
  • Gustav Mahler Essay
  • Gustav Mahler Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free