Gpv - Organisation

Pages: 5 (1417 words) Published: November 2, 2010
GPV Group AS – New supplier opportunities
1) Kort beskrivelse af virksomhedens historie, opkøb og internationale setups GPV Group blev grundlagt I 1961 af Knud W. Hansen som en mekanisk workshop I Glostrup. I 1979 blev datterselskabet grundlagt I Tarm og 10 år senere ,i 1989, skiftede GPV deres hovedkontor fra Glostrup til Tarm og virksomheden skiftede navn fra GPV Group til GPV International. Først I 1990 blev virksomheden børsnoteret hvilket medføret at GPV nu kunne opkøbe andre selskaber. Det gjorde de for første gang i 1995 da de overtog tyske Elbau – nu kunne GPV levere produkter indenfor både elektronik og mekanik. Deres produktion blev yderligere udvidet da de tre år senere , i 1998, opkøbte DSN Electronic som havde kompetancer indenfor produktion af plastik dele (PCB). I 2002 overtog GPV den elektroniske produktion fra deres to nøglekunder: ABB og Esko Graphics’. Det efterfølgende år udvider virksomheden deres PCB division med opkøb af danske Chemetalic og Printca. GPV’s primære markeder er Skandinavien, Tyskland, Fankring og England. Deres hjemme marked (DK) står for ca. 50% af deres salg. Salget i Asien udgør ca. 5%, men markedet er i stærk vækst grundet salg til datterselskaber fra vesten, beliggende i Asien. Virksomhedens produktion er beliggende i Norge, Danmark og Thailand. Divisionsfordeling af salg (%):

* Mekanik: Ca. 50 % af salg, produceret i; Norge, Danmark og Thailand. Primære kunder er produktionsvirksomheder i Europa og USA. * Elektronik: 26,6% af salg, produceret i; Danmark, Schweiz og Thailand. Primære kunder er produktionsvirksomheder Nordeuropa. * PCB: 26,9% af salg, produceret primært i Danmark, dog har Kina overtaget dele af produktionen. Primære kunder er produktionsvirksomheder som Phillips og Grundfos. *

2) GPV’s udfordringer, lave omkostninger vs. kundernes krav 1) Internettet kan være en mulig trussel for GPV da mulige konkurrenter er nemt tilgængelige for kunderne via internettet. 2) Hvis GPV kommer i den situation hvor der er tale om hård konkurrence er de nødsaget til at gå på kompromis med konkurrenternes salgs priser, for at kunne holde deres markeds position. 3) På deres standardprodukter oplever GPV hård konkurrence fra andre udbydere, og på deres avancerede produkter oplever de højere krav til service(support, leveringstid, eftersalgs-service etc). 4) GPV fokusere meget på udvikling af nye produkter og nedprioriterer at fokusere på lavere omkostninger/pris. 5) Det er en udfordring at få de kunder som udelukkende fokuserer på prisen. 6) Det kan blive en udfordring at levere til kunder som er i direkte konkurrence med hinanden 7) Hvis GPV får mange ordre på samme tid kan dette gå udover leveringstiden på deres avancerede produkter. 8) Ifb. Med deres lancering af deres nye strategi ”fit for the future”, kan det være en udfordring ikke at fokusere på øget salg, men kun fokusere på optimering, udvikling af produktion, forretningsplan, udvidelse af outsourcing, organisation -og medarbejderudvikling.

3) Analyse af GPV’s udfordringer og alternative løsningsforslag (Besvarelse på ovenstående udfordringer)

1) De fokuserer på mellemstore –og store virksomheder, som har meget fokus på kvalitet, leveringssikkerhed, udvikling osv. frem for pris. Det skal de slå på i deres dialoger med potentielle kunder og have en stærk referenceliste. Dem der benytter internettet som en informationskilde vil ofte være kunder som udelukkende fokusere på prisen frem for kvalitet. 2) GPV’s ”One-Stop-Global-Sourcing” har sørget for, at de fx igennem årene har kunne opbygge værdifulde erfaringer indenfor kvalitetskontrol, valg af strategiske partnere osv. Dette betyder at GPV kan tilbyde deres kunder alt fra små enkelte komponenter til totale løsninger. Dermed kan kunderne få dækket alle deres behov. 3) Hvis GPV ikke skal gå ned i pris på deres standard produkter og konkurrere på prisen som deres konkurrenter, kan de i stedet tilbyde en service på deres...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • ECO(economic corporation organisation) Essay
  • Organisation Essay
  • Organisation Essay
  • Organisation Essay
  • Essay on Organisation structure
  • Organisation Essay
  • Essay about Organisation Studies
  • Organisation Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free