Globaliserings Processer - Starbucks in Danish.

Pages: 23 (7215 words) Published: February 27, 2011
STARBUCKS COFFEE
[pic]

Dato : 18/5 201018/5

Fag : Globaliseringsprocesser.

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse……………………………………………………………………………Side 2 Indledning……………………………………………………………………………………...Side 3 Problemformulering…………………………………………………………………………..Side 3 Globaliseringens mange sider………………………………………………………………...Side 4

Forbrug og Globalisering……………………………………………………………………..Side 5

Starbucks………………………………………………………………………………………Side 6
Taylorisme………………………………………………………………………. Side 6
Fordisme………………………………………………………………………….Side 7
McDonalisering……………………………………………………………..……Side 7

Kulturens betydning for Starbucks markedsføring…………………………………………Side 8

Appadurais kulturteori………………………………………………………………………..Side 9 De fem dimensioner……………………………………………………………………………Side 9 Makroanalyse af Starbucks………………………………………………………………….Side 10

Standardisering kontra tilpasning…………………………………………………………..Side 12

Stakeholder Management and Stakeholder Communication……………………………..Side 15 Starbucks og deres interessenter………………………………………………………........Side 17 Corporate identity………………………………………………………………………........Side 18 Virksomheders samfundsansvar…………………………………………………………….Side 19 Konklusion……………………………………………………………………………………Side 21 Litteraturliste…………………………………………………………………………………Side 23

Indledning

“Globalization is the consciousness of the world as a whole” (Robertson) Globalisering er en betegnelse for den voksende internationale økonomiske integration, som kommer til udtryk via handel, direkte udenlandske investeringer (FDI), integration af de finansielle markeder samt virksomhedernes produktion på tværs af landegrænserne. Denne betegnelse bruges ofte til at beskrive befolkningen i verden som er kommet tættere på hinanden. Blandt andet pga. den udvikling vi ser i informationsteknologien i dag. Endvidere omfatter begrebet nogle generelle samfundsforhold som medie, nyhedsformidling, underholdningsbranchen, internet, politik og kultur.

I dag konfronteres vi med globaliseringen hele tiden, og det kommer til udtryk på flere forskellige måder, blandt andet gennem nyhederne fra alle regioner i verden eller verdensmesterskaber i f.eks. fodbold, hvor vi følger direkte med uanset hvor kampen befinder sig. I supermarkederne bliver vi konfronteret med globaliseringen gennem produkter som stammer fra flere forskellige lande. Men uanset hvilken definition man bruger, vil globaliseringsudtrykket dække over det samspil mellem mennesker i forskellige lande.

Starbucks er et typisk symbol på globaliseringen, da den har formået at etablere sig som verdens største kaffebar-kæde, og mest udbredte. Kaffebarerne findes over hele kloden, og der åbnes stadig nye i højt tempo. Man ser også at Starbucks er en stærk virksomhed og produkt, som harmonerer med alle kulturer. Hvordan dette er tilfældet vil jeg se nærmere på.

Problemformulering 

Jeg vil i min opgave se på hvordan og hvorfor Starbucks har udviklet sin marketingsstrategi, så den tilpasser sine produkter til det enkelte lands kultur. Jeg vil ligeledes belyse Stakeholder Management og Stakeholder Communication for Starbucks, ved at fokusere på analyse og ledelse af de interessenter, der påvirker eller påvirkes af Starbucks, og den kommunikation der foregår imellem dem. Til sidst vil jeg kigge på Corporate Social Responsibility, hvordan Starbucks tager sin del af det samfundsmæssige ansvar, der dermed bidrager til at Starbucks bliver globaliseret.

Globaliseringens mange sider

”A social process in which the constraints of geography on economic, political, social and cultural arrangements recede, in which people become increasingly aware that they are receding and in which people act accordingly”[1] Globaliseringen kan opdeles i tre kategorier: Økonomisk, politisk og kulturel. Når vi taler om den politiske globalisering så er det ifølge Water med det henblik i afveksling af materealistiske genstande. Den økonomiske globalisering har...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on danish
  • Starbucks Essay
  • Essay on Starbucks
  • Starbucks Essay
  • Starbucks Essay
  • Starbucks Essay
  • starbuck Research Paper
  • Starbucks Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free