Gay Lingo

Topics: Utang na loob, Loob Pages: 14 (2861 words) Published: July 2, 2011
The J Law - Replacing the first letter of a word with "J."
Example:
Jowa - Asawa (husband, boyfriend)
Jonta - Punta (to go to a place)
Jubis - Obese

The KY/ NY Law - Replacing the first letter with "Ky" or "Ny." Example:
Kyota - Bata (Children)
Nyorts - A pair of shorts

The Name Game - Replacing a word with a name (usually that of a celebrity) that sounds like it. Example:
Julie Yap-Daza - Huli (to get caught)
Gelli de Belen - Jealous
Carmi Martin - Karma
Tom Jones - Tomguts or gutom (hungry)

Plus - Adding an extra syllable, extra letters, or extra words to create a different word. Example:
Crayola - Cry
Thunder Cats - Tanda (an old person; the slang is often called to an old gay man) Pagoda Cold Wave Lotion - Pagod (tired)

Bubukesh and floweret ~ Bubuka ang bulaklak (the flower will open) Jojosok ang reynabelz ~ Papasok ang reyna (the queen will enter) Shochurva ang chacha ~ Sasayaw ng chacha (she willl dance chacha) Pa jempot jempot fah ~ Pa kembot kembot pa (with swinging hips) Boom tiyayavush chenes ~ Boom ti yah yah

Song Title: Pen Pen de Sarapen ~ Rhyming chant like eenie meenie miney mo Pen pen de chorvaloo ~ Pen pen de sarapen
De kemerloo de eklavoo ~ De kutsilyo, de almasen (kutsilyo=knife, almasen=warehouse) Hao hao de chenelyn de big yuten ~ Haw, haw de karabaw de batuten (karabaw=water buffalo, batuten=stinky) Sfriti dapat iipit ~ Sipit namimilipit (claws that pinch)

Goldness filak chumochorva ~ Ginto`t pilak namumulaklak (gold and silver flourishing) Sa tabi ng chenes ~ Sa tabi ng dagat (next to the sea)
Shoyang fula, talong na fula ~ Sayang pula, tatlong pera (red skirt, three pesos) Shoyang fute, talong na mafute ~ Sayang puti, tatlong salapi (white skirt, three pesos) Chuk chak chenes, namo uz ek ~ Sawsaw sa suka, mahuli ay taya (dip in vinegar, last is out)

Song Title: Tagu-taguan (hide and seek)
Shogu-shoguan ~ Tagu-taguan (hide and seek)
Ning ning galore ang buwan ~ Kabilugan ng buwan (fullmoon)
Pagcounting ng krompu ~ Pagbilang ng sampu (after i count to ten) Naka-shogu na kayey ~ Nakatago na kayo (you're already hidden) Jisa ~ isa (one)
Krolawa ~ dalawa (two)
Shotlo ~ tatlo (three)
Kyopat ~ apat (four)
Jima ~ lima (five)
Kyonim ~ anim (six)
Nyotert ~ pito (seven)
Walochi ~ walo (eight)
Syamert ~ siyam (nine)
Krompu ~ sampu t(en)
Mga beki, andetrax na si atashi ~ Mga bata, andyan na ako! (kids, I'm coming!)

Gay Lingo / Beki languange

PROPER NOUNS

Ace Sanchez – atop sa balay
Aglipay – ugly Pinay ( jowang pokpok na chaka ng mayaman na foreigner ) Ana, Anaconda – ahas, traidor
Anita Linda, Aida – A.I.D.S.
Ate Vangie – gamot pampatulog (Ativan Gang)
Ate Vi – atrebida
Backstreet Boys – cute guys sa likuran mo
Bayombong, Nueva Viscaya – masturbate
Bebang, Mayta – maid
Blusang Itim – mga bakla na gumanda nang maayusan sa parlor Cathy Santillan, Kate Gomez, Cathy Mora, Cathy Dennis – makati, malibog Chabelita – chubby
Chanda Romero – tummy (ang laki ng Chanda Romero nung pulis) / an old woman Chiquito – maliit
Churchill – sosyal
Crayola Khomeni – iyak
Dakota Harrison P! laza – malaki birdie
Debbie Gibson – give
Duty Free – maliit ang nota
Ella Mae (Saeson), Ella Fitzgerald, Ella Luansing – state of feeling horny Eva Kalaw – evak
Felix Bakat – bakat ang birdie (sa brief or pants)
Girlie Rodis – babae
Givenchy – give, pahingi
Halls – tsupa
Indiana Jones – hindi sumipot
Janjalani, Pocahontas – bakla na palaging late o indyanera Jennilyn (Mercado) – cheap, chaka
Joana Paras – asawa
Julanis Morisette, Reyna Elena – umuulan
Julie Andrews – mahuli
Kelvinator, Kelvina – babaeng mataba, sinlaki ng refrigirator Leticia Ramos Shahani – shabu
Lilet – bading na bagets
Lucita Soriano – loss na, sorry pa
Lucrecia Kasilag – baliw
Luz Clarita, Luz Clarita, Luz Valdez – talo, loss ang beauty Maharlika, Mahalia Jackson – mahal
Miss Nigeria – negra
Murriah Carey, Morayta – mura
Nora Daza – magluto
Oprah Winfrey, O.P.M. – oh, promise me,...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Gay Lingo as a Form of Deviance Essay
  • Gay Love Essay
  • Gay, Defined Essay
  • Gay Marriage Essay
  • Meaning of Gay Essay
  • Gay Marriage Essay
  • Gay Parenting Essay
  • Gay Marriage Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free