Forum Bahasa Melayu

Pages: 4 (860 words) Published: April 16, 2011
Hidayah : Assalamualaikum dan salam perpaduan , kepada semua penonton yang masih setia menonton rancangan ‘Realiti Dunia ‘. Saya Hidayah Labintah yang akan bersama-sama anda selama 1 jam untuk mengupas isu-isu yang berjaya menarik perhatian rakyat Malaysia. Tetamu undangan yang akan bersama-sama kita pada hari ini, dari sebelah kanan saya ialah DSP Najua , dari . Apa khabar puan?

DSP Najua : Khabar baik.
Hidayah : Baiklah, di sebelah kiri saya pula Profesor Doktor Khairiyah dan juga dikenali sebagai Doktor K. Beliau wakil pakar perunding unit Bimbingan dan kaunseling di Universiti Malaya. Apa khabar Doktor?

Doktor K : Khabar baik Cik Hidayah.
Hidayah : Dan di hujung sekali ialah Cik Liyana, seorang pelajar tingkatan 5 yang pernah terjebak dalam kes dadah. Apa khabar Cik Liyana?
Cik Liyana : Alhamdulillah.
Hidayah : Pada hari ini kita akan membincangkan salah satu topik yang hangat pada era globalisasi ini iaitu, isu ragut dan dadah. Dalam kesibukan kita mendepani harus pemodenan nilai-nilai peradaban dalam kalangan masyarakat semakin terhakis dengan pelbagai kegiatan sosial yang semakin membimbangkan.Salah satunya ialah timbulnya isu ragut.Contohnya kes ragut yang berlaku ke atas seorang warganegara China yang telah diragut dan dikelar dengan parang pada 27 September yang lalu. Marilah kita sama-sama mendengar pendapat DSP Najua tentang faktor yang menyebabkan kes ragut.

DSP Najua : Terima kasih saudari pengacara majlis.Baiklah penonton-penonton sekalian. Kami , pihak polis telah menjalankan beberapa kajian berkenaan dengan faktor-faktor yang menyumbang kepada kes ragut. Berdasarkan hasil kajian kami , sebahagian besar golongan yang menjadi peragut ini terdiri daripada golongan penganggur.Disebabkan tiada pekerjaan dan kehidupan yang perlu diteruskan , mereka mengambil jalan mudah mendapatkan wang dengan cara meragut. Kebiasaannya mangsa kejadian ragut ialah kaum wanita.

Hidayah : Jadi , apakah cadangan puan untuk...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Bahasa Melayu Spm 2010 Essay
  • Forum Essay
  • Lisan Bahasa Melayu Essay
  • Forums Essay
  • Bahasa Korea Research Paper
  • FORUM B Essay
  • Internet Forum and Discussion Board Forums Essay
  • Consumer Forum Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free