Page 1 of 17

Folio Sivik Form 5 Khidmat Masyarakat

Continues for 16 more pages »
Read full document

Folio Sivik Form 5 Khidmat Masyarakat

  • By
  • November 23, 2010
  • 2305 Words
  • 3145 Views
Page 1 of 17
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAAN PUTRAJAYA PRESINT 16 (1)

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANERAAN TINGKATAN 5

LAPORAN PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANERAAN

TAJUK PROJEK:
PROJEK PRESINT 17 BERSIH DAN CERIA

NAMA MURID:
(KUMPULAN 1)
RAJA BADRUZZAMAN
MOHD SHAFIQ
DANIEL ARMANIE

TINGKATAN: 5 THETA

NAMA GURU:

SENARAI KANDUNGAN

| |HALAMAN | |PENGENALAN | | |OBJEKTIF PROJEK | | |Perancangan | | |Strategi pelaksanaan projek (kerja amali) | | |- Persediaan awal | | |- Pelaksanaan projek | | |REFLEKSI | | |Masalah ketika pelaksanaan projek | | |Kesimpulan | | |PENGHARGAAN | | |LAMPIRAN | | |...
tracking img