Fliptop

Pages: 20 (2666 words) Published: March 20, 2011
KABANATA I
Panimula

Ang paksa ng pag-aaral ay tungkol sa pagsusuri sa mga wikang ginamit sa flip top, ngunit ano nga ba ang flip top? Ang fliptop ay isang paligsahan ng mga rapper o mga taong gumagamit ng rap sa pagsasalita. Ito ay may dalawang panig, bawat isa ay kailangang mag-rap sa loob ng isang minuto. Sarisaring panlalait, pang-aasar at pang-iinsulto ang laman ng rap na binabanggit ng mga kalahok. Paano nagsimula ang flitop? Ayon sa isang lalaki na nagngangalang Alaric Yuson o mas kilala sa tawag na Anygma, isang anak ng negosyante sa Maynila, na sinasabing nagpasimula nito ay mayroong ideya na kinopya mula sa bansang Amerika. Ito ay ginagawa na dati pa sa nasabing bansa at nang napanood ito ay sinubukan niyang gayahin. Naghanap siya ng magagaling na rapper sa iba’t ibang samahan sa Maynila.

Una ay tinuruan niya ang mga ito ng pamantayan at pinapaglaban niya ang dalawang tao sa pamamagitan ng pang –aasar o panlalait sa isa’t isa gamit ang magkakatunog na salita sa huli ng binabanggit na pangungusap. Ito ay nagsimula noon lamang Pebrero ngayong taon. Kasama ni Anygma ang bumubuo ng fliptop, si Kev ang kumukuha ng video, si Dj Ump ang nag-eedit ng nakuhang video.

Ayon sa pananaliksik, si Anygma rin ang hurado ng fliptop. Ang kanyang mga batayan ay ang pagbabato ng salita, daloy nito, kung magkakatunog ang huling salita at pati na rin ang paraan ng pagkakarap.

Batayang Konseptwal

Paglalahad ng Suliranin

Ang pananaliksik ay mahalaga dahil naipakikita nito ang pamamaraan ng mga kabataang Pinoy sa paggamit nila ng wikang Filipino tuwing ginagawa nila ang napakasikat ngayong Fliptop. Malalaman dito ng mga mambabasa ang kahalagahan ng wikang Filipino.

Sa pag-aaral ng Fliptop, sasagutin ang mga sumusunod na katanungan: a. Paano isinasagawa ang flip top?
b. Ano-ano ang kaantasan ng wikang ginagamit sa flip top? c. Ano-ano ang epekto nito sa wikang Filipino?

Kahalagahan ng Pag-aaral

Sa pagsusuring isasagawa malalaman at mauunawaan ng mga manonood ng Fliptop sa internet kung bakit mayroong Fliptop, ano ang mga magiging epekto nito sa ating wika at kung bakit ito ginagawa.
Sa tulong ng mga dokumento at patnubay ng mga guro, maiibigay nang maayos at malinaw ang intensyon ng Fliptop sa mga Pilipino. Ngayon pa lamang ay maaring malaman kung maganda o masama ang Fliptop sa kabataan, dahil sa ginagawang pagsusuri.

Saklaw at Hangganan

Ang pag-aaral na isasagawa ng mga mananaliksik ay tungkol sa pagsusuri ng kaantasan ng wikang ginamit sa Fliptop. Susuriin ang kahalagahan, layunin kung paano at saan isinasagawwa ang Flitop, gayun din ang mga epekto nito sa wikang Filipino . Gagamit din ng internet sa pangangalap ng opinyon ng ilang mga sikat na personalidad tulad nina Jessica Soho at Korina Sanchez na nagkaroon ng pagkaktaon na mkapanayam ang ilan sa mga manlalro ng fliptop, ito ay pinalabas nila sa kanilang mga programa sa mga karaniwang tao. Masusing pinanood ang mga naka-post na videos sa youtube. Babasahin ang ilang blog ng mga taong nahihilig at sumasali sa Fliptop. Magbabasa rin ang mga mananaliksik ng mga artikulo sa mga pahayagan at mga magasin na may kinalaman sa paksa.

Kahulugan ng mga Katawagan

( ito ang nawawala… lagyan ha… )

KABANATA II
KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA

Sa kabanatang ito ay ilalahad ang kahulugan ng Fliptop, ang mga kaantasan ng wika at paano ginagawa ang Fliptop Ang Fliptop ay tinatawag din na hip hop rap. Ito ay ang pagsasalita ng liriko na may sukat at tugma na karaniwan sa isang instrumental na tiyempo. Ito ay tinangkilik ng maraming Pilipino dahil ito ay nakaaaliw at kamangha-mangha.Makinig Basahin ayon sa phonetic

Ayon sa tumblr.com (2010), ang fliptop ay isang rap battle competition na ginaganap sa Pilipinas. Unti-unti na tong nagiging patok, lalo na sa youtube at minsan nang naibalita sa telebisyon at maraming natuwa sa balitang ito.

Samantala, batay sa...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Fliptop Essay
  • Fliptop Battle: the Modern Balagtasan Essay
  • Essay on Mapping Youth Culture Through Fliptop
  • A Comparative Study of the Influence of the Pinoy Rap Battle “Fliptop” and Balagtasan to High School Students Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free