Fitrah Alam Perkahwinan

Pages: 1 (317 words) Published: April 15, 2011
Alam perkahwinan adalah fitrah semula jadi manusia, menjadi impian semua orang. Melaluinya akan terbentuk institusi keluarga dan melahirkan zuriat yang dapat meneruskan keturunan manusia. Dalam Islam perkahwinan satu tuntutan yang perlu dipenuhi.

Sebelum ke gerbang perkahwinan, aspek pemilihan jodoh perlu diberi perhatian kerana kesilapan membuat pilihan mengakibatkan masalah kemudian hari. Senario masa kini mendapati kebanyakan anak muda lebih gemar memilih faktor keluarga, harta benda, kecantikan dan pangkat untuk mengikat tali percintaan dan membina gerbang perkahwinan. Secara fizikal, kriteria pemilihan jodoh tiada cacat celanya, tetapi apabila ia dijadikan keutamaan sehingga agama diketepikan, maka ia satu kesilapan besar kerana boleh menyebabkan kemanisan alam perkahwinan menjadi pudar dan akhirnya berlaku perpisahan. Adalah menjadi satu kesilapan besar bagi pasangan yang ingin berkahwin tidak meletakkan agama sebagai keutamaan dalam membuat pilihan jodoh mereka kerana kesilapan itu boleh mengakibatkan hubungan suami isteri tidak bertahan lama, malah berlaku pelbagai kejadian tidak diingini. Kriteria Nabi Muhammad s.a.w sebut walaupun sudah lama, ia masih relevan. Agama perlu menjadi asas memilih jodoh supaya perkahwinan dan kebahgiaan yang dibina bertahan hingga ke penghujung nyawa. Jika betul-betul berasaskan kriteria yang disebut nabi, tiada timbul pelbagai perasaan dalam alam rumah tangga, seperti ragu-ragu atau takut tidak berasas. Islam menggariskan beberapa panduan kepada umatnya memilih jodoh, seperti mengutamakan lelaki atau wanita beragama dan berakhlak. Individu lelaki atau wanita yang beragama boleh membimbing keluarga dalam ajaran-ajaran agama dan seterusnya dapat membina keluarga yang bahagia. Hasilnya, anak-anak mereka menjadi seorang yang cerdik dan berakhlak mulia. Taat dan patuh serta menghormati ibubapa.

Jika perkahwinan tidak berteraskan anjuran agama, besar kemungkinan tidak akan kekal lama. Ini adalah kerana seseorang individu...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Alam Essay
  • Pencemaran Alam Essay
  • Essay on Hindi Ko Alam
  • Di Ko Lang Alam Essay
  • Hindi Ko Alam : )) Essay
  • Gaming Impact on Uitm Puncak Alam student Essay
  • A Study on the Students Parking Facilities at UITM Shah Alam Essay
  • survey on transportation problem in uitm shah alam Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free