Filbas Adhd

Only available on StudyMode
  • Pages(s): 8 (1862 words)
  • Download(s): 840
  • Published: March 16, 2011
Read full document
Text Preview
LAWAK NG KAMALAYAN NG MGA MAG-AARAL NG KURSONG SIKOLOHIYA SA PAMANTASAN NG NEGROS OCCIDENTAL- RECOLETOS HINGGIL SA MGA SANHI, KATANGIAN AT PAGGAMOT NG ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD)

Isang Panukalang Tesis Na

Iniharap kay

Dr. Ruby T. Sumagaysay

Kolehiyo ng Edukasyon

Pamantasan ng Negros Occidental-Recoletos

Lungsod ng Bacolod

Bilang Bahagi ng mga Itinakdang Gawain sa

Asignaturang FILBAS 230

Nina

Ere Lyn Calantas

Chique Serdenia

Rachael Sun

ii

TALAAN NG NILALAMAN

Pahina

KABANATA

1. INTRODUKSYON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Dahilan ng Paggawa ng Pana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Paglalahad ng Suliranin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Batayang Konseptwal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Dayagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Mga Kahalagahan ng Pag-aaral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Saklaw ng Pag-aaral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Katawagang Katuturan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2. MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Mga Kaugnay na Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Talasanggunian

Talatanungan

Komputasyon

KABANATA 1

KALIGIRAN NG PAG-AARAL

INTRODUKSYON

Maraming mga batang hindi natin maintindihan kung bakit sila ay makukulit o malikot na kahit na anong galit natin sa kanila ay hindi sila nakikinig at sa halip ay mas lumalala pa sila. Karamihan sa kanila ay may sakit sa ugali at kailangan lamang natin...
tracking img