Fabricage

Pages: 7 (1724 words) Published: April 4, 2011
Hoofdstuk 2 t/m 9 en voornamelijk 3 t/m 8

Omschrijving van oervormen

Oervormen zijn de technieken waarbij voorwerpen worden vervaardigd uit vormloos materiaal, zolas vloeistoffen, poeders, pasta’s vezels, folies of mengsels. - gehele vormen van een product ontstaan meestal door het gebruik van gietvormen en matrijzen. Soms ontstaat de vorm echter maar aan een kant (b.v. bij polymerisatie). - Gieten is van vroeger en van nu, voordeel van het gieten is vooral de enorme vormvrijheid.

Bewerkbaarheid

Slink bij gieten
Slink is volumevermindering bij het stollen v/d vloeistof. Het tekort aan materiaal wat hierdoor ontstaat wordt aangevuld met metaal vanuit de opkomer. Op deze manier wordt macro en microporeusheid zoveel mogelijk voorkomen. Het laatste stukje van een gietstuk dat stolt zit dus altijd in de opkomer. Deze gerichte stolling wordt gerealiseerd door de wanddikte v/h gietstuk aan te passen. (steeds breder in de richting v/d opkomer). - Een slinkholte is een holte in het gietstuk, ontstaan door te snel stollen. - Bij het vervaardigen van een model moet rekening worden gehouden met volumekrimp. Er zal dus een krimptoeslag worden gegeven aan dit model. De grootte van deze toeslag is afhankelijk van het materiaal en beslaat hoogstens enkele procenten. Ook moet er een bewerkingstoeslag worden gegeven aan (later) te verspanen oppervlakten. - Voor het uitnemen van het model is het gemakkelijk een lossend model te maken door het aanbrengen van een lossingshoek. (zie afb 2.9 pag. 37 voor een duidelijke uitleg hiervan).

Keuze gieten of andere processen
Gieten is handiger is massaproductie en met nieuwe producten. Er gaat hierbij geen materiaal verloren in de vorm van spanen.

Omvormen

Eigenschappen tijdens koudwalsproces
Metalen worden versterkt via verschillende maatregelen, zoals legeren, warmtebe- handelingen, wapenen met sterke vezels enzovoort. Een veelgebruikte methode is die van koudvervormen. Hierbij verstrekt men het metaal tot voorbij zijn elasticiteitsgrens waardoor het plastisch (blijvend) vervormd wordt. Dit verstrekkings- dan wel walsproces gebeurt bij kamertemperatuur, vandaar de benaming koudwalsen. Het resultaat is een plastisch vervormd metaal met hogere sterkte en kleinere breukrek dan het oorspronkelijke metaal.

Scheiden & Het principe van knippen
Scheiden = het veranderen van materiaal zonder de structuur ervan te veranderen Spaan vorming: structuurverandering van het materiaal

Mechanische Niet verspanende bewerkingen: knippen ponsen snijden. Grote variëteit aan vormen/afmetingen (van ring tot carrosserie) Techniek (deformatieproces) , ponsen/knippen deformatieproces treed op langs de omtrek van snijder en snijplaat (denk aan schaar en perforator). 1 elastisch, dan plastische vervorming, vervolgens breuk.

De kwaliteit wordt vnml bepaald door de snijspleet u (diameter s – diameter p)/2 (spleet tussen pons en snijplaat). Een kleine snijspleet zorgt voor betere kwaliteit, een te kleine leidt echter tot grote ponskrachten slijtage en gereedschapsbreuk.

Knippen en ponsen in veel gevallen alleen als voorbewerking gebruiken.

Snijspleet moet zorgvuldig gekozen worden, dit tbv een goede scheurvorming.

Machines. Onderverdeeld adhv vorm en de afmetingen van de snijlijn Slagschaar: scharen met langs elkaar bewegende rechte messen, beweging zowel rechtlijnig als scharnierend: -plaatschaar: 2 korte scharnierende messen (kleine plaatdelen) -guillotineschaaar: lange messen, die rechtlijnige beweging maken (grote platen) -knuppelschaar: korte messen waarvan de vorm is aangepast aan de dwarsdoorsnede van het materiaal -knibbelschaar: korte messen, geschikt voor gebogen snijlijnen dmv besturing gereedschapsbaan. Draaischaren: draaiende cirkelvormige messen

-strokenschaar: messen gemonteerd op assen, evenwijdig aan het vlak van de te knippen plaat (lange brede platen) -figuurschaar: messen op assen, zie afbeelding 4.8, willekeurige contouren Rolschaar: een...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free