Essay Marketing Vaardigheden

Pages: 4 (565 words) Published: April 6, 2011
Je komt vanmiddag thuis na een vermoeiende schooldag en opent je mail om te kijken of je nog een antwoord hebt gekregen van Albert Heijn waar je 2 weken geleden gesolliciteerd had. Helaas, nog steeds geen antwoord. Je hebt wel een e-mail gekregen van KPN waarin staat dat je 3 maanden gratis Eredivisie Live kunt kijken als je je Digitenne-abbonement laat omzetten in een ‘Digitenne + Eredivisie Live’-pakket. Om jou helemaal te overtuigen van deze actie kan je zelfs zonder een abbonement op Eredivisie Live een weekend gratis kijken. KPN wil jou als klant tevreden stellen en biedt jou speciale acties aan. -------------------------------------------------

Wij, marketiers, vinden loyaliteit erg belangrijk. Loyaliteit is de verbintenis van de klant met een bepaald merk. Voor ons is het behouden van de klanten belangrijker dan het winnen van nieuwe klanten. Want wij willen alle klanten tevreden stellen. We doen er dus ook alles aan om een speciale band met onze klanten te bouwen en daardoor zijn we ook bereid om eventueel extra kosten te maken. Er wordt beweerd dat dergelijke programma’s om de klantentrouw te stimuleren soms schadelijk zijn voor de klanten. Dit is natuurlijk onzin! Waarom dat zo is, zal ik hieronder uitleggen. -------------------------------------------------

-------------------------------------------------
Een theoretisch argument hiervoor is dat klanten rationeel zijn (Kotler, 2010, p214-216). Ze kunnen zelf bepalen wat ze wel willen en wat niet. Vinden ze een speciale actie niet aantrekkelijk, zijn ze zelf verstandig genoeg om het product of dienst niet aan te schaffen. Marketiers bieden de actie aan en het heeft alleen maar voordelen voor de klant. Zij kunnen immers voor een lagere prijs een product of dienst aanschaffen. Zo is de klant blij omdat hij of zij iets voor een lagere prijs heeft gekocht en het bedrijf blij omdat ze een extra product hebben verkocht en hun klant trouw is aan het merk....
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • marketing essay
  • Services Marketing Essay
  • Essay on Marketing
  • Marketing Essay
  • Essay on marketing
  • Essay on Marketing
  • Marketing Essay
  • Marketing Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free