Essay Criminaliteit

Pages: 4 (762 words) Published: October 18, 2010
Essay

“De opmars van de vandalisten”

We zijn natuurlijk allemaal bekend met het begrip vandalisme. Vandalisme is het moedwillig beschadigen of het vernietigen van objecten die iemand anders toebehoren. Het begrip heeft zijn naam te danken aan de vandalen, die meerdere malen Rome aanvielen en daar verwoestingen aanrichtte. Het is dus per definitie een criminele daad en is daarom ook in de wet als strafbaar gesteld. Ik ben zelf ook geen heilig boontje. Ik heb me portie belletje trek en proppenbuizen al gehad, maar ik heb ook nooit overwogen om vandalisme te plegen. Dus waar ligt nou het verschil dat andere mensen wel vandalisme plegen en ikzelf niet verder kom dan een besje door een open raam schieten.

Iedereen kent het begrip vandalisme en heeft er ook wel eens mee te maken gehad. Dan doel ik hier niet op het feit dat je een steen door een raam hebt gegooid, maar meer in de zin van een gebroken ruit van een bushokje zien of een opgeblazen brievenbus etc. We zien in de laatste jaren een stijging van criminaliteit en de samenleving heeft een soort van angstcultuur aangenomen. Mensen zijn bang om er wat van te zeggen en daarom negeren ze het ook maar, anders worden ze misschien wakker in het ziekenhuis. Dat is de gedachte die vaak rondspeelt in de hersenen. Uit statistieken blijkt dat de samenleving zich steeds veiliger ging voelen tot aan 2008[1]. In 2008 zijn de cijfers schrikbarend snel omhoog gegaan en dit heeft alles te maken met de integratie. Er is de laatste jaren een botsing tussen twee culturen ontstaan en daar vloeien ook weer vernielingen uit voort. Hier komt natuurlijk ook weer de angst naar boven om criminaliteit mee te maken en zo belandt de samenleving in een soort van vicieuze cirkel van angst. Dit klink natuurlijk heel erg dramatisch, maar het speelt een rol in de maatschappij.

De cijfers in 2009 nemen geen drastische vormen aan, maar er is toch weer sprake van een stijging van criminaliteit. De stijging heeft vooral te maken met de...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • essay
  • Essays
  • Essay
  • Essay
  • Essay
  • Essays
  • Essay
  • Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free