Erasmus Analyze

Pages: 7 (2667 words) Published: March 8, 2011
Indholdsfortegnelse
Analyse og Fortolkning af Erasmus Montanus Side 2 Analyse og Fortolkning af Aladdin Side 5 Oplysningstiden vs. Romantikken Side 7 Litteraturliste Side 8

Analyse og fortolkning af Erasmus Montanus
Erasmus Montanus er en komedie skrevet af Ludvig Holberg i år 1723[1].
På bjerget er der glædelig nyt, Rasmus Berg er nemlig på vej hjem fra København, hvor han har været sendt af sine forældre for at studere. Der er mange i det lille lokale samfund der glæder sig til at gense Rasmus Berg, som imidlertid har antaget navnet Erasmus Montanus, for dette har samme betydning som Rasmus Berg bare oversat til Latin. Den glædelige modtagelse over at få deres søn hjem til egnen er dog kortvarig, for hans videnskabelige syn på verden, er ikke helt overens med, hvad der er alment anerkendt af de lokale. Selv ikke de få, der efter sigende allerede er veluddannede, og oven i hatten vil han rette på, og disputere med byens autoriteter. Han kommer blandt andet med en påstand om at jorden er rund og ikke flad. Det kommer hans svigerfar for øre, og han ser ikke let på sådanne teorier, han betragter dem faktisk som direkte kætteri, for enhver ved jo at det ikke passer. Hans svigerfar som er en god kristen, ser det derfor som sin pligt at aflyse det ellers aftalte giftermål mellem hans datter Lisbed og Rasmus. Lisbed prøver på sine grædende knæ at få Rasmus til at trække sine udtagelser tilbage, men hans filosofiske stolthed og loyalitet til bøgerne er for stærk. En løjtnant kommer ridende og opsøger Rasmus. Løjtnanten har selv studeret, så Rasmus er igen klar på at disputere med ham. De gør disputten til et væddemål, væddemålet lyder på at ham som giver op skal gi den anden en Ducat. Rasmus ligger ud med sit argument og Løjtnanten giver overraskende op med det samme Dog til Rasmus’ store fortrydelse, for Løjtnanten har snydt ham, han er blevet fuppet og er hvervet til hæren, for Løjtnanten siger at Ducaten er forudbetalingen for jobbet som soldat. Det bliver alligevel for meget for Rasmus, så meget at han er græde færdig. Men til hans held, så vil svigerfar købe ham fri, hvis han til gengæld opgiver sin påstand, om at jorden er rund, da slår Rasmus til. Løjtnanten går med til handlen, og med på vejen får Rasmus en verbal opsang. Rasmus og Lisbed får hinanden til sidst og alting ender godt.

Historien foregår på bjerget, det er et sted på sjælland. Det ved vi, fordi de på et tidspunkt drøfter deres modersmål, som er sjællandsk. Der er ikke nogen direkte henvisning til noget præcist årstal, men den peger flere steder på at tiden er omkring de 1723 hvor historien er skrevet. Komedien er skrevet til at skulle være et teaterstykke. Det er derfor bygget op i akter og scener. Det er replikker man læser, så man læse den grundig for at fange stemningen i de forskellige situationer. Der er ingen beskrivelser af tanker og mimik er der ikke noget af når du læser bogen. Hele forløbet sker over en dag, omkring Rasmus’ barndoms hjem.

Der er i alt 9 personer i stykket, men kun 5 stykker har indflydelse på historien. Rasmus Berg som optræder som hoved person, er søn af Jeppe og Nille Berg. Han har studeret grammatik, retorik, logik og metafysik på universitetet. Han ynglings beskæftigelse er at disputere, og måler andres intelligent på hvorvidt de er gode til dette. Han er ikke længere den unge karl fra landet, han kommer tilbage fra København med en forhøjet tanke om sig selv, og han vil ikke længere tiltales Rasmus, men monsieur Erasmus Montanus. Jacob Berg der er Rasmus’ bror er ikke lærd, hans far har udset ham til at være personen der skal blive hjemme og passe gården. Men han har et godt hoved. Jeronimus er Lisbed fader, ligesom de andre beboere på bjerget er han en god kristen, han er respekteret af folkene...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on Film Analysis
  • Essay about Erasmus
  • Machiavelli and Erasmus Compared Essay
  • How Did Erasmus Use Folly to Criticize the Catholic Church Essay
  • Essay on Desiderius Erasmus' the Praise of Folly
  • Essay about Erasmus
  • Motivation latter for Erasmus Essay
  • Erasmus Impact Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free