Epekto Ng Paglalaro Ng Kompyuter Games Sa Pag-Aaral

Only available on StudyMode
  • Pages(s): 11 (2668 words)
  • Download(s): 9391
  • Published: March 3, 2011
Read full document
Text Preview
Epekto ng Paglalaro ng Kompyuter Games sa
Pag-aaral ng mga Mag-aaral ng
BSCS sa DYCI; Kahiligan
at mga Kaugnayang
Baryabol

Isang Pamanahong Papel
na iniharap sa Kaguruan ng Departamento
ng Filipino, Kolehiyo ng Arte at Syensya sa Dr. Yanga’s
Colleges Inc. Bilang Pagtupad sa Isa sa mga Pangangailangan
ng Asignaturang Filipino: Pagbasa at Pagsulat
Tungo sa Pananaliksik

Ian Lorenz Pascual
Maridine Reyes
Vensient Roy Santiago

Prof. Virgilio J. Valenzuela

January 25,2011

PASASALAMAT

Buong pusong pasasalamat ang nais ipaabot ng mga mananaliksik sa mga sumusunod na indibidwal dahil sa kanilang pagtulong at kontribusyong ibinibigay nila pati na rin sa walang sawang pagsuporta upang matagumpay na maisaayos at maisagawa ang pamanahong papel na ito.

Sa Poong Maykapal, sa pagbibigay sa mga mananaliksik ng determinasyon upang isakatuparan ang pag-aaral at pagbibigay ng kaalaman na kanilang ginamit sa kanilang pag-aaral. Sa pagdinig sa kanilang dalangin lalung-lalo na sa sandaling sila ay pinanghihinaan na ng pag-asang matapos ito ng ayon sa itinakdang panahon.

Sa mga magulang ng mananaliksik, na nagbibigay ng moral at pinansyal na suporta at nagsilbi nilang inspirasyon.

Sa aming propesor na si Mr. Vergilio Valenzuela, sa pagbibigay ng mga ideya at payo sa paggagawa at pagrerebisa ng pag-aaral.

Sa mga estudyante sa kursong BSCS sa DYCI para sa tapat nilang pagsasagot ng sarvey-kwestyoneyr.

Muli nais naming ipahatid ang aming taos pusong pasasalamat sa inyo. Maraming salamat po. TALAAN NG MGA NILALAMAN

Kabanata I. Ang Suliranin at Sandigan ng Pag-aaral……………………………. 1 Panimula ……………………………………………………………… 1 Kahalagahan ng Pag-aaral …………………………………………..... 3 Mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaral ……………………………... 4 Konseptwal na Batayan ……………………………………………..... 8 Paglalahad ng mga Suliranin ………………………………………..... 9 Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral ………………………………...... 10 Katuturan at mga Katawagan ………………………………………... 11 Kabanata II. Pamamaraan...
tracking img