Epekto Ng Bawal Na Gamot

Pages: 11 (3153 words) Published: January 17, 2011
September 11
Filipino 2: Pamanahong Papel
Noong nasa unang taon ako sa dalubhasaan, pangalawang hatintaon, pinagawa kami ng aming guro sa Filipino 2 (Pagbasa at Pagsulat sa Iba't-ibang Disiplina) na si Gng. Rhodelia Hernandez Mendoza, Ph.D ng pamanahong papel. Ito ay ang aming huling pangangailangan upang pumasa sa nasabing asignatura. Mahirap gawin ang isang pamanahong papel dahil sa ang isang mag-aaral ay magsasalin ng wika dahil lahat ng mga panitikang ginamit ay nakasaad sa wikang Ingles.

Mad Cow Disease
Inihanda ni: Gel "Saavedra"

I. Pambungad
Nang pumasok ang bagong milenyo, ginimbal ang buong mundo ng sakit na Mad Cow Disease. Nakilala ang sakit na ito ng mga tao sa iba’t ibang bahagi ng mundo. Mula sa pahayagan hanggang sa telebisyon, kumalat ang mga maaaring gawin ng sakit na ito sa mga tao. Dahil dito, pinangambahan na ng mga tao ang pagbili at pagkain ng mga baka sa iba’t ibang bansa. Nabulabog rin ang Pilipinas sa sakit na ito, kaya’t naapektuhan na rin ang mga Pilipino. Ngunit ano nga ba ang Mad Cow? Ano ba ang maaaring idulot nito sa mga tao? At paano ba ito maiiwasan? Ang pamanahong papel na ito ay naglalaman ng mga kaalaman tungkol sa Mad Cow, ang kasaysayan, kaugnay na sakit, epekto at pag-iwas sa sakit na ito. A. Paglalahad ng Suliranin

Ang BSE o kilala sa Mad Cow Disease, ang pinagmulan, mga sintomas, mga epekto sa katawan at mga paraan ng pag-iwas. B. Paglalahad ng Layunin ng Pamanahong Papel
Ang pamanahong papel na ito ay may tatlong layunin; magbigay-kaalaman, magbigay-paraan at magbigay-karunungan. Nagbibigay ito ng mga kaalaman tungkol sa Mad Cow Disease. Dito ay malalaman ng mambabasa kung ano ang sakit na ito, mga sintomas ng sakit at mga kaugnay na sakit na nakakaapekto sa buhay ng tao. Ito ay nagbibigay rin ng mga paraan upang maiwasan ang sakit na ito. Ito rin ay nagbibigay ng karunungan sa ibang tao sa paraang Ito’y huhubog ng isipan ng mambabasa upang magsaliksik pa tungkol sa sakit na ito at dagdagan pa ang mga kaalaman tungkol sa Mad Cow Disease. C. Paliwanag sa Metodong Ginamit sa Pamanahong Papel

Ang metodong ginamit sa pamanahong papel na ito, ay pananaliksik sa silid-aklatan, pananaliksik gamit ang CD-ROM Encyclopedia at pananaliksik gamit ang internet. Maraming nakalap na mga kaalaman tungkol sa Mad Cow gamit ang silid-aklatan ng Pamantasan ng Santo Tomas. Nagtaglay ang silid-aklatan ng mga magasin na ginamit na sanggunian sa pamanahong papel na ito. Ginamit din na sanggunian ang Encarta Encyclopedia sa CD-ROM. Taglay nito ang lahat ng kaalaman tungkol sa lahat ng bagay-bagay sa iisang CD-ROM lamang. Ginamit rin dito ang internet na taglay ang kaalaman ng lahat ng mga bagay na gamit bilang sanggunian ng mga tao sa mga particular na mga web sites.  

II. Pagsusuri ng mga Datos
A. Pagbibigay-kahulugan sa Mad Cow
Ang Mad Cow Disease o Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ay isang malalang sakit sa utak ng mga baka. Sinisira nito ang maayos na lagay ng utak ng baka. Ang mga sintomas na makikita sa baka kung ito ay may BSE ay ang pagkabawas ng paggawa ng gatas, paggaan ng timbang, nahihirapang makatayo at ang mga kakaibang ikinikilos nito tulad ng pagkanerbyos, hindi mapakali sa sarili at pagkawala ng kagustuhan sa kanyang kapaligiran. Ang bakang nagkaroon BSE ay hindi kaagad mararamdaman ang mga sintomas. Ito ay tatagal pa nang ilang taon bago lumabas ang sintomas. Tinatawag na incubation period kung hindi pa nakikita ang sintomas. Pagkaraan ng ilang taon, makikita ang mga sintomas at kadalasan, ang mga baka ay namamatay. (Encarta, 2004) B. Kasaysayan ng Mad Cow

Ang sakit na Mad Cow ay unang nakilala sa United Kingdom noong taong 1985. nang pumasok ang taong 2003, humigit sa 185,000 kaso ng BSE ang nakilala sa buong mundo. Ayon sa mga pag-aaral na mahigit sa isang milyong baka ang naapektuhan ng sakit na ito nang nasabing taon. Ang mga hayop na ito ay hindi pa nagamot o napatay bago ang mga sintomas ay lumabas. Ang BSE ay kumalat sa mga bansa ng Europa tulad...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about epekto ng bawal na gamot
  • Epekto Ng Bawal Na Gamot Essay
  • Epekto Ng Bawal Na Gamot Essay
  • bawal na gamot Essay
  • Pag Gamit Ng Bawal Na Gamot Essay
  • Kahihinatnan Sa Likod Ng Paggamit Ng Bawal Na Gamot Essay
  • Pagkalulong Sa Bawal Na Gamot Essay
  • Emotional Na Epekto Ng Aborsyon Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free