Epekto Ng Bawal Na Gamot

Panimula:

Ang pagkalulong sa bawal na gamot (drug addiction) o ang pagkahumaling, pagkaadik, o adiksyon ng isang tao sa mga pinagbabawal na gamot. Isa itong uri ng katayuan o karamdaman na mahirap tanggalin at iwasan ng isang taong nasa ganito nang kalagayan, o ng taong nagumon na sa pagkasanay sa paggamit ng ganitong mga uri ng gamot.

Ano ang epekto ng bawal na gamot sa tao?

“Naku Kaka grabe!” sagot ng isang dating nalulong sa bawat na gamot.
Sabi nga nila: “drug adik never grow old coz they die young.”
(LAUGHING)

Ayon sa kanyang paliwanag, ay nakapagdudulot ang bawal na gamot ng pansamantalang ginhawa at mainam na pakiramdam sa sarili dahil sa epekto ng gamot na ito. Ngunit nasusundan ang kaginhawahang ito o pakiramdaman ng ganting-kilos o tugon o reaksiyon mula sa sistema ng nerbiyos, na kinabibilangan ng pagkalungkot o depresyon, o kawalan ng kaginhawahan at hindi mapakali. Dahil sa reaksiyong ito, nabubuo o nahuhubog ang patuloy na paggamit ng bawal na gamot na nagiging isa nang kaugalian o pag-uulit at panay na paggamit.

Dagdag pa ng isang manggagamot na nagsagawa ng pag-aaral sa epekto ng bawal na gamot.
“Sa katagalan ng pag-gamit ng gamot na ito ay naaapektuhan ang sistemang panunaw ng tao, ang kaniyang pagtulog, nagkakaroon ng pagka-iritable ng sistemang nerbiyos o pagkabugnutin.”
O ikaw kapatid gusto mo ba ang anak mo, maranasan niya ang ganoon? Heot pa ang masamang epekto ng gamot na ito. Humahantong rin sa pagkabaliw o pagkasira ng isipan at utak ang adiksyon sa gamot. Namamatay rin ang tao dahil sa pagkalason sa gamot, o dahil sa pagkitil niya ng sariling buhay.

Sabagay totoo ang sinasabi nila na magkakaiba ang mga epekto ng pinagbabawal na gamot sa iba’t ibang mga tao.
Ngunit ang sigorado ko kaibigan ay ang pinsala sa ating mga anakna dulot ng mga bawal na gamot. Una na rito ang pagkakaroon ng problema sa katawan, sa kalusugan, sa mga relasyon sa kaibigan, mag-anak, at maging sa pamayanan. Maidaragdag din...
tracking img