Epekto

Pages: 25 (7832 words) Published: November 23, 2010
karahasan at video games: isang pag-aaral
October 8th, 2007 by hardcorepoetry
Lagi ko na laang naririnig ‘to at malamang e kayo rin.
Violent video games=violent minds=violent acts.
Ayon sa pinakahuling nabasa ko, nagreklamo ang Philippine Alliance Against Pornography na pinangungunahan ni Etta Mendez, dating pinuno ng MTRCB, tungkol sa mga mararahas na laro. College ako noong siya yung MTRCB chairman. At kabilang sa mga pelikulang binigyan niya ng X rating dahil sa kahubdan malaswa man o hindi e ang mga sumusunod: * Schindler’s List

* Belle Epoque
* Bridges on Madison County
* The Piano
* At malamang e siya rin yung nagpaputol ng eksena ng pagpapakamatay ni Romeo sa Romeo+Juliet. Hindi ako sigurado rito pero nasa kolehiyo ako nung nangyari ‘to. Iniligtas man ako ni Mendez sa panonood ng isang Leonardo De Caprio, pero no thanks pa rin. Pre-Titanic na Leonaro yun kaya’t hindi nakakahiyang amining napanood m siya noong panahong iyon. At heto si Alfredo Lim ang mayor ko tuwing Sabado (dahil nag-aral ako sa PNU sa ganoong araw), e pinag-iisipan ang pagpapaban sa mga larong ito: Resident Evil, Counterstrike at iba pa. Ito ang dalawang nangunguna sa ideyang ito. Isang nagbawal ng mga pelikulang napatunayan ang kanilang husay sa mga mata ng mga kritiko at isang talunang kandidato sa pagkapangulo na dating nagpaskel, nagtatak, nagpintura ng "Shabuwista ng pamilyang ito" sa mga bahay ng hinihinalang  durugista’t tagatulak. Ipinag-utos ni Lim ang pag-aaral ng kaugnayan ng video games at karahasan. At kahit ako e sumasang-ayon sa ideya ng pagbabawal sa mga estudyanteng maglaro ng mga ito sa oras ng klase mula 7 AM gang 6 PM, ang oras na minsan e nangangailan kong mag-internet, e hindi ako sumasang-ayon sa karamihan ng mga ideya ng mga taong ito.     Inquirer Oct. 3/1756 MANILA - Minors may soon be prohibited from playing violent video games in arcades and amusement centers in Manila after Mayor Alfredo Lim ordered his officials to study the effects of such games on children. 1. Teka, sino ang mag-aaral nito?

Ang munisipyo e binubuo ng mga matatandang kumuha ng civil service at ang edad na hindi nakakaintindi ng mga hairstyles na hindi barber’s cut. Mga edad na tulad ng mga magulang at lolo mo. Ang uri ng mga taong makukuha ni Lim na mag-aral ng video games e mga taong ang tanging nalarong ‘video game’ e Snake sa 5110 at solitaire sa PC. Mga taong madaling maririmarim sa pagkamatay ng ghost monsters sa Pacman. Sa simula pa laang e magiging biased na ito dahil wala silang alam sa video games. Anumang bagay na makita nila na merong makitang umiigkas na bahagi ng katawan e ituturing nilang bayolente. Ang Mario e nananapak ng halimaw, si Pacman e lumalamon ng mga multo, at ang Tetris e subtext para sa pag-iisang katawang ng taong hindi pa kasal. Screenshot ng Tetris: Pagmasdan ang simbulo ng dilaw na bloke sa bahaging kaliwa. Dahil sa kanilang Freudian background, ituturing nila itong bastos, kung hindi man marahas. Paanong maiintindihan ng mga edad na ito ang kaligayahan ng mga larong ito, e kung ang mga usong hairstyles nga e hindi nila ma-dig? At muli, heto na naman ang formulang:

Violent video games=violent minds=violent acts
"While the usefulness of the Internet in cyber education is imperative (naks, me nalalaman pang imperative ang gurang na ‘to), what bothers me is the cutting of classes by students and the playing of war games, which is not good in the proper upbringing of our youth," Lim said, adding that it may cause the children to eventually develop violent tendencies. 2. Nariyan na ang mga ‘mararahas’ na laro, wala nga lang sa screen. Ibig sabihin ba nito e ayos laang ang ‘marahas’ na laro basta’s wala sa screen? Siguro dapat sa Chapter 2 Review of Related Literature ng thesis ng kung sinumang naatasang mag-aral nito e dapat na isali ang larong pinagmulan ng Counterstrike. Noong panahong ang ibig sabihin ng laro e gumalaw, magpawis, mandaya at mangbagoong ng taya, e meroon nang...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Epekto Ng Pagtetext
  • Epekto Ng Walang Magulang Research Paper
  • Epekto Ng Teknolohiya Essay
  • Epekto Ng Computer Essay
  • epekto ng makabagong teknolohiya Essay
  • Epekto Ng Paninigarilyo Essay
  • Essay about Epekto Ng Kompyuter
  • Essay about Epekto Ng Socia Networking

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free