Editorial Articles

Pages: 14 (5131 words) Published: February 19, 2011
COMPILATION OF EDITORIAL ARTICLES|
Third Periodic Test|
|
|
Regina Isabel O. Aquino|
III BurbankMrs. ArcillaSchool paper adviser|
2/2/2011|
|

Editoryal na Nagpapabatid
EDITORYAL — 21 taon nang mata ng sambayanang Pinoy 
(Pilipino Star Ngayon) Updated March 17, 2007 12:00 AM  |

ITINATAG ang Pilipino Star NGAYON, 21 araw makaraang tumakas si President Ferdinand Marcos noong Feb. 25, 1986. At ang kasunod na niyon ay ang pagiging "mata" na ng PSN sa mga nangyayari sa sambayanang Pilipino. Bukod sa PSN marami pa ring katulad na tabloid ang nakipagkumpetensiya subalit makalipas lamang ang ilang panahon ay nagsitiklop na. Tanging ang PSN ang naiwan at patuloy na nagbibigay ng impormasyon, maiinit na balita, matatapang na opinion, makabuluhang lathalain, sports at movie articles at marami pang iba. 

Ang PSN ay naging saksi sa pamumuno ng apat na presidente ng Pilipinas mula kay Corazon Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada at Gloria Macapagal-Arroyo. Ang apat na haligi ng bansa ay matamang sinubaybayan ng PSN. Mula sa mga tangkang kudeta kay Aquino, financial crisis noong panahon ni Ramos, pagbagsak ni Estrada noong January 2001, at ang kontrobersiyal na "Hello Garci" na kinasasangkutan ni Arroyo. 

Naihatid ng PSN ang mga maiinit na balita sa sambayanan at nilatigo naman ang mga corrupt na opisyales sa pamamagitan nang matatapang na kolumnista at editorial. Walang nakalulusot sa matalas na mata ng PSN at naipapaabot ito sa sambayanan. Walang sawa ang PSN sa paglilingkod sa sambayanan. Naniniwala ang PSN na kung wala ang masang Pilipino hindi rin magtatagal ang bu-hay ng diyaryong ito. Kaya naman lubos-lubos ang pasasalamat ng PSN sa masang Pilipino sapagkat sa loob ng 21 taon ay naging numero uno ang diyaryong ito. 

At dahil mahal ng masa ang PSN marunong kaming gumanti sa mga nagmamahal sa amin. Isang ganti ngPSN sa mga masa ay ang pagbibigay ng mga malalaking premyo sa pamamagitan ng TRIVIA contest. Marami nang mambabasa ang nabibiyayaan ng TRIVIA. May nanalo ng milyong piso, house and lot, pamasadang jeepney at marami pang iba. Ito ang ganti ng PSN sa walang sawa ninyong pagsubaybay. 

Dalawampu’at isang taon na ang PSN at naniniwala kami na matagal pang panahon ang ipagsisilbi ng pahayagang ito sa masang Pilipino. Marami pang mga mahahalagang impormasyon ang ihahatid para sa kaalaman ng masang Pinoy. Higit sa lahat patuloy din ang pagbabantay sa mga mamumuno sa bansang ito. Iyan ang aming tung6kulin at wala nang iba pa.

EDITORYAL- Reproductive Health Bill
(Pilipino Star Ngayon) Updated October 27, 2008 12:00 AM

Pitumpu't-anim na porsiyento ng mga Pilipino na nais pagpaplano ng pamilya na edukasyon sa mga pampublikong paaralan, at 71 porsiyento ng mga Katoliko ng bansa pabor sa daanan ng mga Reproductive Health Bill. Ang mga ito ay ang mga resulta ng isang nationwide survey na kinuha huli nakaraang buwan sa pamamagitan ng Social Weather Stations. Ang mga resulta ay dapat magbawas alalahanin ng mga mambabatas na kasalukuyang deliberating on House Bill 5043, o ang Reproductive Health, responsableng Parenthood, at Population Development Act of 2008. 

Bukod sa pagtataguyod ng programa na ay makikinabang ang mga kababaihan's reproductive health, HB 5043 ay naglalayong ipakilala ang sex education sa mga pampublikong paaralan at magbigay ng access sa mga artipisyal na kontraseptibo. Sex edukasyon ay tinuturuan sa grade school sa ilang mga eksklusibong paaralan. Babaeng may sapat na edukasyon at mga pinansiyal na ibig sabihin nito ay magkaroon ng kamalayan ng parehong natural at artipisyal na pamamaraan ng kapanganakan control, at kung paano ang karapatan pinili ay maaaring mabuti para sa kanilang mga reproductive health. 

Iyon ay mula sa milyon-milyong mga mahihirap na mga kababaihan, na bago ay iluluklok sa dilim tungkol sa kapanganakan control at ay tinanggihan ng proseso sa mga artipisyal na paraan ng kontraseptibo.  Ang reproductive health bill ay nag-aalok sa mga kababaihan na...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Editorial Writing Essay
  • Journal Article Review Essay
  • Exploration of a Journal Article Research Paper
  • Journal Article Critique Rubric Essay
  • Tips on how to write an article Essay
  • Article Review Guideline Essay
  • Essay about Exploration of a Journal Article in Sociology
  • Essay about How to Write an Editorial

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free