Edgar Allan Poe

Pages: 21 (7184 words) Published: April 16, 2011
Edgar Allan Poe, född 19 januari 1809 i Boston, Massachusetts, död 7 oktober 1849 i Baltimore, Maryland, var en amerikansk poet, novellförfattare, redaktör, litteraturkritiker och en av ledarna för den romantiska rörelsen i USA. Poe, som är mest känd för sina berättelser om skräck, mystik och sällsamma äventyr, var en av de tidiga amerikanska novellförfattarna och en föregångare till detektivlitteraturen. Han anses även ha bidragit till den framväxande science fiction-genren.[1] Poe föddes i Boston. Hans föräldrar avled när han fortfarande var barn och han togs omhand av John och Frances Allan i Richmond, Virginia. Han växte upp där och under några år i England i relativt välstånd men han blev aldrig formellt adopterad av paret Allan. Efter en kort period vid University of Virginia och ett kortvarigt försök till en militär karriär skildes Poes och Allans vägar. Poes publicistiska karriär började blygsamt med en anonym diktsamling kallad Tamerlane and Other Poems (1827), med författaren bara angiven som "a Bostonian." Poe flyttade till Baltimore för att bo hos biologiska släktingar och bytte fokus från poesi till prosa. I juli 1835 blev han biträdande redaktör för Southern Literary Messenger i Richmond, där han bidrog till att öka prenumerationerna och utvecklade sin egen stil som litteraturkritiker. Samma år gifte han sig också med sin 13-åriga kusin Virginia Eliza Clemm. Efter en roman med ringa framgång, Arthur Gordon Pyms äventyr (The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket), publicerade Poe sin första novellsamling, Tales of the Grotesque and Arabesque, 1839. Samma år blev Poe redaktör för Burton's Gentlemen's Magazine och, senare, Graham's Magazine i Philadelphia. Det var i Philadelphia som många av hans mest välkända verk kom att publiceras. I den staden planerade Poe också att starta sin egen tidskrift, The Penn (senare omdöpt till The Stylus), men den blev aldrig verklighet. I februari 1844 flyttade han till New York och arbetade vid Broadway Journal, en tidskrift som han så småningom skulle bli ensam ägare till. I januari 1845 publicerade Poe Korpen (The Raven) som blev en omedelbar framgång, men bara två år senare avled hans fru Virginia av tuberkulos den 30 januari 1847. Poe övervägde att gifta om sig, men gjorde aldrig det. Den 7 oktober 1849 avled Poe vid 40 års ålder i Baltimore. Dödsorsaken är inte klarlagd och har tillskrivits alkohol, droger, kolera, rabies, självmord (detta troligen på grund av förväxling med hans självmordsförsök året innan), tuberkulos, hjärtsjukdom och annat.[2] Även den exakta platsen för hans grav är omstridd. Arvet efter Poe är bland annat ett betydande inflytande på litteraturen i USA och runtom i världen liksom i specialiserade områden som kosmologi och kryptografi. Dessutom förekommer Poe och hans verk allmänt i populärkultur och litteratur, musik, film, TV, TV-spel etc. Vissa av hans bostäder är idag museer. Innehåll [göm]

1 Liv och karriär
1.1 Uppväxt
1.2 Militär karriär
1.3 Publicistisk karriär
2 Död
2.1 Griswolds "Memoir"
3 Litteratur- och konstteori
4 Litterärt arv
4.1 Inflytande i litteraturen
4.2 Fysik och kosmologi
4.3 Kryptografi
4.4 Imitatörer
4.5 Inflytande på andra konstformer
4.6 Poe som karaktär
4.7 Bevarade hem, landmärken och museer
5 Verk i urval
5.1 Dikter
5.2 Noveller
5.2.1 Auguste Dupin-novellerna
5.3 Längre verk
5.4 Essäer
5.5 Pjäs
6 Filmatiseringar på dvd
7 Inspirationer
8 Referenser
8.1 Noter
9 Externa länkar
Liv och karriär [redigera]

Uppväxt [redigera]

Denna plakett anger det ungefärliga läget för Poes födelseplats Poe föddes som Edgar Poe i en skotsk-irländsk familj i Boston, Massachusetts den 19 januari 1809, son till skådespelarna Elizabeth Arnold Hopkins Poe och David Poe, Jr. Han var det andra av tre barn och hade en storebror, William Henry Leonard Poe, och en lillasyster, Rosalie Poe.[3] Hans far övergav familjen år 1810.[4] Hans mor avled ett år senare av lungsot. Poe togs sedan omhand av John Allan, en...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Biography of Edgar Allan Poe Essay
  • Edgar Allan Poe Essay
  • Edgar Allan Poe (the Raven) Essay
  • Edgar Allan Poe Essay
  • Edgar allan poe 6 Essay
  • Edgar Allan Poe Essay
  • Edgar Allan Poe Essay
  • Edgar Allan Poe Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free