Drustvena Odgovornost Finansijskih Institucija Kao Dio Marketing Miksa

Only available on StudyMode
  • Pages : 11 (3001 words )
  • Download(s) : 580
  • Published : March 23, 2011
Open Document
Text Preview
Ekonomski fakultet u Sarajevu Master studij Marketing finansijskih usluga

DRUŠTVENA ODGOVORNOST FINANSIJSKIH INSTITUCIJA KAO DIO MARKETING MIKSA

Case study: Međunarodni primjeri saradnje finansijskih institucija sa UNICEF-om

Mentori Prof.dr. Nenad Brkić Doc.dr. Kemal Kozarić

Student

Nela Kačmarčik

Sadržaj

1. 2. 3. 4. 5.

Uvod .................................................................................................................................................... 3 Uloga marketinga u finansijskim institucijama ................................................................................... 4 Društvena odgovornost kao dio marketing miksa ............................................................................... 5 Odabir UNICEF-a kao strateškog partnera ......................................................................................... 6 Primjeri u meĎunarodnoj praksi .......................................................................................................... 6 a) Barcley's – Gradimo budućnost za mlade ........................................................................................ 6 b) FTSE – Indeks Londonske berze za dobrobit djece FTSE4Good ................................................ 8 Diners Club International – Kartica za dječiji osmijeh .............................................................. 10 c) ING – Šanse za djecu ....................................................................................................................... 9 d)

6. Zaključak............................................................................................................................................... 11 7. Izvori i literatura ................................................................................................................................... 12

1. Uvod
Ovaj rad predstavlja ilustraciju teze da je društvena odgovornost preduzeća jedan od komponenti marketing miksa u finansijskim institucijama. Kroz rad se vide ilustracije tvrdnje da je svjesnost o odgovornosti od presudnog značaja za izgradnju povjerenja meĎu klijentima, zaposlenicima i poslovnim partnerima.

Budući da je finansijski sistem zasnovan upravo na povjerenju, osjećaju sigurnosti, a da su zaposlenici osnovna prednost uspješnih kompanija, tako je i kroz navedene slučajeve iz meĎunarodne prakse vidljivo da dobrotvorne akcije predstavljaju odličan poslovni potez.

U prilog tezi govori i činjenica da je većina opisanih društveno odgovornih aktivnosti uveliko prevazišla dobrotvorne akcije i da motiv za angažman finansijskih institucija nije samo iskazivanje humanitarnog otklona, nego logičan poslovni potez koji za cilj ima gradnju buduće potrošačke baze, i jačanje povjerenja i sa budućim poslovnim partnerima.

Saradnja sa UNICEF-om odabrana je za ilustraciju ovih tvrdnji upravo zbog činjenice da se radi o meĎunarodnoj organizaciji čiji cilj je razvoj, unapreĎenje standarda ljudskih prava u poslovanju za dobrobit djece i njihovih porodica, u skladu sa mandatom koji je ovoj organizaciji dodijelila Skupština Ujedinjenih nacija.

2. Uloga marketinga u finansijskim institucijama
„Marketing je pitanje analiziranja potreba i želja potrošača i njihovo zadovoljavanje putem željenih proizvoda. To pruža satisfakciju, što je suštinski važan element koji su potrošači spremni da plate. Taj proces je pod očiglednim uticajem kupovne moće potrošača i fleksibilnosti i inovativnog razmišljanja snabdjevača... Marketing je način mišljenja. To je metodologija, koja je zbilja veoma korisna, ali ne samo u bankarstvu, ne samo u poslovnom životu, već i u našem svakodnevnom životu.“ 1 Prema Christine T. Ennew and Nigel Waite, razumijevanje važnosti uloge marketinga u voĎenju kontinuiranih odnosa sa potrošačima zahtijeva drugačiji pristup korištenju marketing miksa u odnosu na onaj koji podrazumijeva da je privlačenje potrošača osnovna svrha marketinga.2 Ovi autori primjećuju da je je...
tracking img