Disabled

Only available on StudyMode
  • Pages : 1 (293 words )
  • Download(s) : 342
  • Published : March 2, 2011
Open Document
Text Preview
disabled
Key sentence/phrase

Thema
Ongeziene littekens is een terugkerend thema in Owen 's oorlog gedichten. In ‘Disabled’ beschrijft hij hoe de soldaat niet de pijn van zichzelf heeft, maar de pijn van anderen omdat deze namelijk niet erg begripvol reageren op zijn situatie. Ook al is hij van buiten namelijk niet gewond, van binnen zal hij nooit meer worden zoals hij was voor de oorlog.

Titel
Disabled, betekent verminkt. Hij heeft dit als titel gekozen omdat een soldaat die terug keert uit een oorlog altijd verminkt is. Het hoeft niet per sé lichamelijk te zijn maar het kan ook vooral geestelijk zijn. Ze houden altijd iets over aan de oorlog en de verschrikkelijke dingen die ze daar hebben gezien.

Toon
Het gedicht heeft een erg bittere toon. Dit merk je aan de

Informatie
Wilfred Owen 's gedicht "handicap" werd geschreven tijdens zijn vier maanden verblijf in het Craiglock-Hart Ziekenhuis in 1917. Het gedicht beschrijft welsprekend de distantiëring en onthechting van zichzelf en de samenleving gevoeld door deze soldaat die gehandicapt raken. Owen maakt gebruik van de term "queer" aan te tonen dat de soldaat 's verliezen hebben zijn lichaam buitenaardse gemaakt. Deze verwondingen zijn ook verwijderd zijn sociale mannelijkheid. Zoals ik lees de poëzie van Wilfred Owen, was ik vaak ontmoedigd door zijn realistische voorstellingen van militaire bestrijden. Voor de dichter, de conditie van shell shock waaraan hij leed tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis Craiglockhart was een belangrijke fysieke en poëtische positie voor zijn schrijven. Owen schreef in oppositie tegen de oorlog en nog niet ondersteund de mannen die hij met zijn poëzie geserveerd door te brengen het ongemak en de horror van de oorlog voor de ogen van het publiek. Met een handicap is een van de gedichten geschreven
tracking img