Cuisines

Topics: United States, Cuisine of the United States, American Chinese cuisine Pages: 7 (1838 words) Published: October 24, 2012
MATUTO TAYONG MAGLUTO NG MGA PAGKAING BANYAGA, KAILANGANG KAILANGAN NATIN TO LALO P SA MGA OFW NA KATULAD KO, KATULAD MO PARA MAPASAYA AT MAPAGLINGKURAN SINA BOSSING

Ang lutuing Pilipino ay ang pinagsanib na lutuin ng iba’t ibang mga pangkat etniko ng Pilipinas . Naimpluwensyahan ito ng mga lutuin ng mga Asyano , Europeo CHARACTERISTICS OF MONEY: Durability Objects of money must take the physical wear of use over time If money is easily destroyed, it can’t be trusted FILIPINO SUMAN RECIPE A delicacy prepared from glutinous rice cooked with either salt or sugar and with or without coconut milk, usually wrapped in buri, coconut 8 Comments: JMom said Aling Charings is only one of two Filipino cookbooks I own (the other is Nora Daza), and I agree, it is a treasure! Ingredients: 1 big bangus, cleaned and scaled 2 tablespoons soy sauce juice of 2 kalamansi 2 tablespoons oil 2 teaspoons crushed garlic 1 onion Find out all about Food Testing here. Famous Filipino Food Recipes to Kitchen Test at WWW.Lutong Bahay.com. Whether you are just learning how to cook or are Famous Filipino Food Recipes For Tasting Lutong Bahay. by WebDotcom LocalSeo. One can look for hundreds of Filipino lutong bahay foods when going to lutong bahay Paksiw na Pata is a type Pork Hock Recipe. This is a delicious recipe that you must try. Famous Filipino food or “pagkaing Pinoy” recipes are now being offered online at lutong bahay. Filipinos in the Philippines and all over the world will be very

-------------------------------------------------
Kultura

Mga ikono sa kulturang Amerikano: apple pie, besbol, ug banderang Amerikano Ang Estados Unidos usa ka multikultural nga nasod, lugar sa lainlaing mga etnikong grupo, tradisyon, ug mga kabililhan (values). Ang kultura nga komun sa mayoriya sa mga Amerikano gitawag og "mainstream American culture," ang Kasadpanong kultura nga naggikan sa mga tradisyon sa mga migranteng Uropeyo, sugod sa mga Ingles ug Olandes. Ang mga kulturang Aleman, Irlandes, ug Eskoses impluwensiyal sab. Mga elemento sa tradisyon sa mga lumad nga Amerikano ug sa mga Kasadpanong Aprikano nakuha sab. Ang pakasadpang ekspansiyon miresulta sa kontak sa kultura sa Mehiko. Dako ang impak sa bag-ohay nga imigrasyon gikan Asya ug Latin Amerika. Ang pagkasagol sa mga kultura puyde maingon isip homogeneous melting pot o pluralistic salad bowl diin nagpabilin ang mga kultural nga aspeto sa ginikanang nasod. Bisag maingon nga walay katilingbanong klase ang Estados Unidos (classless society), ang mga ekonomista ug sosyolohista moingon nga adunay kalahian sa mga klase sa katilingban, nga moapekto sa sosyalisasyon, pinulongan, ug kabililhan. Ang tunga-tungang klase (middle class) ug propesyonal nga klase mao ang ginikanan sa mga kontemporaryong trend sama sa peminismo, enbayronmentalismo, ug multikulturalismo. Dako ang pagbili sa ilang nga okupasyon o trabaho. Bisan og taas ang tan-aw sa mga Amerikano sa sosyo-ekonomik nga kalamposan, ang pagka ordinaryo gitan-aw nga positibo. Ang kababayen-an karon nagatrabaho sa gawas sa balay ug nakakuha og mga degri sa kolehiyo. Sama sa post-industriyal nga sosyedad, naglahi usab ang pamilyang Amerikano. Sa 2005, ang mga nakasal nga walay anak maoy labing komun (28%) nga panimalay. Ang ekstensiyon sa marital rights ngadto sa mga homosekswal nga magtiayon maoy usa ka isyu sa debate, ang mga liberal nga estado mitugot sa unyon nga sibil ug ang Massachusetts mipalegal sa kaminyoon sa samag-sekso (same-sex marriage).

pagkain: 
natuto ang mga Pilipino na kumain ng tinapay, karne ng baka at tupa, longganisa,sardinas, hamon, at atsara. natutuhan nila ang pag-inom ng kape, tsokolate, at alak. gayundin ang paggamit ng kutsara, tinidor, plato, tasa, baso at serbilyetas. natuto rin silang kumain ng mga halamang pagkain gaya ng mais, patatas, repolyo, kakaw at iba pa. 

eria
-
May lawak na 12. 6 milyong kilometro kwadrado, bahagi ng Rusyaang Siberia at matatagpuan sa silangan ng Bundok Ural at hilagang Tsina at...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Sumptuous Cuisine Catering – Swot Analysis Essay
  • British Cuisine Essay
  • Filipino Cuisine Essay
  • Cuisine and Culture Essay
  • Western Cuisine Essay
  • British Cuisine Essay
  • Spanish Cuisine Essay
  • European Cuisine Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free