Csr - Responsabilitatea Sociala a Intreprinderii

Pages: 18 (5254 words) Published: December 5, 2010
In contrast cu scenariul clasic de a prezenta situatiile financiare acţionarilor unei societăţi care sunt acum nu mai sunt considerati ca fiind singura parte cu un interes legitim, am mai recent am asistat la apariţia altor părţi interesate (muncitori, investitori, consumatori, autorităţile şi organizaţiile neguvernamentale). Astfel, în loc de a avea doar o responsabilitate financiară fata de acţionarii companiei, ne îndreptăm spre o situaţie în care o companie are o responsabilitate socială înainte de părţile interesate. Prin urmare, este din ce în ce în ce mai acceptabil de a publica ceea ce este cunoscut ca triple botttom line-financial social and environmental-taking, ţinând seama de aceste zone de responsabilitate. Recent, în Spania, Institutul de Contabilitate şi Audit a publicat un memorandum privind reforma contabila care reflectă nevoia pentru o companie să furnizeze informaţii sociale şi demediu. Complearea, socialistă a ţării Grupul parlamentar a emis o propunere de Responsabilitate Socială Corporativă Bill pe 10 mai 2002. În 2001, Comisia Comunităţilor Europene a publicat o carte verde intitulată PRoporting unui cadru european pentru Responsabilitate socială corporativă.Aceasta oferă o definiţie generală a CSR Conceptul de responsabilitate societala a intreprinderii (Corporate Social Responsability) a aparut in S.U.A. in anii 1980, in timp ce, in Europa, utilizarea sa este mai recenta. In context american, paternitatea conceptului de CSR este atribuita lui Howard Bowen, in 1953, in lucrarea „Social Responsabilities of the Businessman“. El defineste notiunea printr-o serie de obligatii ce conduc la politici, decizii si linii de conduita compatibile cu obiectivele si valorile societatii. Definitia responsabilitatii sociale presupune decizii si actiuni efectuate de conducatori pentru ratiuni economice sau tehnice. Comitetul pentru Dezvoltarea Economica (CED) aprofundeaza conceptul de CSR care face referinta la trei aspecte: •primul cuprinde responsabilitatile bazate pe indeplinirea functiilor esentiale ale intreprinderii, relative la productie, locuri de munca si crestere economica; •al doilea inglobeaza pe primul, include notiunea extinsa de responsabilitate, cu o sensibilitate la evolutiile societatii si asteptarile cu luarea in consideratie a problemelor de protectie a mediului, relatiilor sociale sau a informatiilor privind consumatorii; •in fine, al treilea tine seama de exercitarea responsabilitatilor care apar si conduc la ameliorarea mediului, cum ar fi: tintele pentru locurile de munca in favoarea populatiilor defavorizate. Evolutia conceptului CSR duce la aparitia unei noi notiuni: cea de receptivitate societala (corporate social responsivness). Notiunea se defineste prin capacitatea unei firme de a raspunde la presiunile sociale. Ea inseamna aplicarea unei gestiuni a relatiilor care coreleaza firma cu diferitele parti interesate (stakeholders). Receptivitatea aduce o orientare de gestiune si operationala a responsabilitatii societale. Receptivitatea societala exprima atentia conducatorilor fata de solicitarile societatii, raspunzand astfel la fluxul responsabilitatii societale. Spre deosebire de viziunea americana a responsabilitatii societale, care se rezuma la actiuni filantropice straine activitatilor economice ale intreprinderii, abordarea europeana are tendinta de a considera ca actiunile de acest gen nu se desfas oara in sfera CSR si ca ele se apreciaza in conditiile obisnuite ale intreprinderii. Pentru a defini abordarea europeana a CSR, pornim de la definitia Comisiei Europene, conform careia CSR desemneaza integrarea voluntara de catre intreprinderi a preocuparilor sociale si de mediu la activitatile comerciale si relatiile lor cu partile interesate. Ea permite intreprinderilor, oricare ar fi dimensiunea lor, sa contribuie la concilierea ambitiilor economice, sociale si de mediu in cooperare cu partenerii lor. Demersul european al CSR permite operationalizarea notiunii de dezvoltare...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • CSR document Essay
  • CSR description Research Paper
  • CSR of walmart Essay
  • UNILAB
  • Csr Essay
  • CSR of BATB Essay
  • CSR Essay
  • Essay about CSR

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free