Contribute

Only available on StudyMode
  • Pages : 8 (917 words )
  • Download(s) : 531
  • Published : November 23, 2010
Open Document
Text Preview
PERUNCINGAN SPM 2010
 BAHASA MELAYU

(KERTAS 1)

§   Disiplin
§   Jenayah Remaja (Lumba Haram,Merokok,Melepak,Budaya Kuning,etc) §   1Malaysia
§  Budaya Membaca
§   Bencana Alam (gempa bumi,banjir,tanah runtuh,tsunami,taufan) §   Penyakit Merbahaya
§  Memelihara Warisan Negara
§   OKU
§   Budi Bahasa
§  kempen belilah barangan malaysia
§   jasa guru
§  peranan ibu bapa dalam menjana kecemerlangan anak²
§  SARS
§  h1n1

(KERTAS 2)

§  Di Ruang Gemanya
§  Duhai Pentafsir
§  Seloka Pak Kaduk
§  Annyss Sophillea
§  Lambaian Malar Hijau
§  Pantun 4 Kerat
§  Syair Kelebihan Ilmu

o   Novel
§  Sinopsis
§  Watak sampingan
§  Latar masa

o   Tatabahasa
§  Cakap ajuk cakap pindah (tidak akan keluar)

 SEJARAH
TINGKATAN 4
BAB 1 :
1. Tamadun indus – Perkembangan bandar Harappa dan Mohenjo -Daro – Sumbangan Tamadun Indus
2. Tamadun Hwang Ho - Sumbangan dalam bidang sains dan teknologi

Bab 2 :
- Kemajuan perbandaran tamadun India
- Sumbangan tamadun China dalam bidang pertanian

Bab 3 :
- Cara-cara penyebaran Pengaruh Hindu Buddha di Asia Tenggara - Pengaruh Hindu Buddha dalam sistem pentadbiran
Baca lagi untuk soalan target/ramalan 

Bab 4 :
- Hijrah
- Tentangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad s.a.w dan cara mengatasinya - Sifat-sifat mulia Nabi Muhammad s.a.w

Bab 6 :
- Sumbangan Kerajaan Bani Umaiyyah dalam bidang pentadbiran
- Sumbangan Abassiah dalam bidang ilmu pengetahuan

Bab 7 dan 8 :
- Teori kedatangan Islam di Asia Tenggara
- Kesan kedatangan Islam terhadap pentadbiran
- Pengaruh Islam dalam pendidikan di Tanah Melayu
- Pengaruh Islam dalam perdagangan dan nilai-nilai masyarakat

Bab 9 :
- Zaman Gelap
- Penjajahan dan penerokaan

Bab 10 :
- Undang-undang Tanah/Akta Tanah
- Kemasukan buruh/imigran
- Perbandaran

TINGKATAN 5
Bab 1 :
- Faktor-faktor perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara
- Perkembangan nasionalisme Tahap 1 dan Tahap 2 di Filipina,Indonesia,dan Thailand - Sistem birokrasi di Filipina dan Indonesia

Bab 2 :
- Gerakan Islah
- Isu/tema akhbar dan majalah
- Persatuan-persatuan Melayu

Bab 3 :
- Ciri-ciri negara bangsa di Melaka
- Warisan Kesultanan Melayu di Perak,Pahang dan Johor
- Undang-undang Tubuh Terengganu
- Sistem Jemaah Menteri di Kelantan
- Sistem pemerintahan Negeri Sembilan

Bab 5 :
- Suruhanjaya Reid

Bab 7 :
- Lambang-lambang ,Bendera Malaysia,Jata Negara,Lagu Negaraku - Raja berpelembagaan,Peranan Yang Di-Pertuan Agong
- Proses penggubalan perlembagaan
- Badan perundangan (Dewan Rakyat/Dewan Negara) / Badan Eksukutif

Bab 8 :
- Rancangan Malaya Pertama dan Kedua
- Penyata Razak
- Penyata Rahman Talib/Laporan Jawatankuasa Kabinet
- Wawasan 2020
- Lambang-lambang,Bendera,Jata Negara,Bahasa Melayu

Bab 9 :
- Perang Dunia Pertama/Dasar Luar Malaysia
- OIC
- KOMANWEL
- Globalisasi/K-Masyarakat
[Untuk mendapat A+ dalam Sejarah,jangan terlalu bergantung kepada tips ini sahaja,tetapi buatlah ulang kaji untuk semua topik]                     @ 
TINGKATAN 4
1. Tamadun Hwang Ho dan Indus 2. Tamadun India 3. Perjanjian Aqabah 4. Perjanjian Hudaibiah 5. Pembukaan Kota Mekah 6. Mata wang/Kewangan 7. Percukaian 8. Imigran China & India 9. Peperangan Dalam Islam 10. Teori Kedatangan Islam ke Asia Tenggara 11. Zaman Gelap 12. Reformation 13. Penerokaan penjelajahan

(baca lagi..)

TINGKATAN 5
1. Nasionalisme Thailand 2. Birokrasi di Thailand 4. Penentangan British di Sarawak 3. Gerakan Islah 5. Perang Dunia Pertama...
tracking img