Contribute

Pages: 8 (917 words) Published: November 23, 2010
PERUNCINGAN SPM 2010
 BAHASA MELAYU

(KERTAS 1)

§   Disiplin
§   Jenayah Remaja (Lumba Haram,Merokok,Melepak,Budaya Kuning,etc) §   1Malaysia
§  Budaya Membaca
§   Bencana Alam (gempa bumi,banjir,tanah runtuh,tsunami,taufan) §   Penyakit Merbahaya
§  Memelihara Warisan Negara
§   OKU
§   Budi Bahasa
§  kempen belilah barangan malaysia
§   jasa guru
§  peranan ibu bapa dalam menjana kecemerlangan anak²
§  SARS
§  h1n1

(KERTAS 2)

§  Di Ruang Gemanya
§  Duhai Pentafsir
§  Seloka Pak Kaduk
§  Annyss Sophillea
§  Lambaian Malar Hijau
§  Pantun 4 Kerat
§  Syair Kelebihan Ilmu

o   Novel
§  Sinopsis
§  Watak sampingan
§  Latar masa

o   Tatabahasa
§  Cakap ajuk cakap pindah (tidak akan keluar)

 SEJARAH
TINGKATAN 4
BAB 1 :
1. Tamadun indus – Perkembangan bandar Harappa dan Mohenjo -Daro – Sumbangan Tamadun Indus
2. Tamadun Hwang Ho - Sumbangan dalam bidang sains dan teknologi

Bab 2 :
- Kemajuan perbandaran tamadun India
- Sumbangan tamadun China dalam bidang pertanian

Bab 3 :
- Cara-cara penyebaran Pengaruh Hindu Buddha di Asia Tenggara - Pengaruh Hindu Buddha dalam sistem pentadbiran
Baca lagi untuk soalan target/ramalan 

Bab 4 :
- Hijrah
- Tentangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad s.a.w dan cara mengatasinya - Sifat-sifat mulia Nabi Muhammad s.a.w

Bab 6 :
- Sumbangan Kerajaan Bani Umaiyyah dalam bidang pentadbiran
- Sumbangan Abassiah dalam bidang ilmu pengetahuan

Bab 7 dan 8 :
- Teori kedatangan Islam di Asia Tenggara
- Kesan kedatangan Islam terhadap pentadbiran
- Pengaruh Islam dalam pendidikan di Tanah Melayu
- Pengaruh Islam dalam perdagangan dan nilai-nilai masyarakat

Bab 9 :
- Zaman Gelap
- Penjajahan dan penerokaan

Bab 10 :
- Undang-undang Tanah/Akta Tanah
- Kemasukan buruh/imigran
- Perbandaran

TINGKATAN 5
Bab 1 :
- Faktor-faktor perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara
- Perkembangan nasionalisme Tahap 1 dan Tahap 2 di Filipina,Indonesia,dan Thailand - Sistem birokrasi di Filipina dan Indonesia

Bab 2 :
- Gerakan Islah
- Isu/tema akhbar dan majalah
- Persatuan-persatuan Melayu

Bab 3 :
- Ciri-ciri negara bangsa di Melaka
- Warisan Kesultanan Melayu di Perak,Pahang dan Johor
- Undang-undang Tubuh Terengganu
- Sistem Jemaah Menteri di Kelantan
- Sistem pemerintahan Negeri Sembilan

Bab 5 :
- Suruhanjaya Reid

Bab 7 :
- Lambang-lambang ,Bendera Malaysia,Jata Negara,Lagu Negaraku - Raja berpelembagaan,Peranan Yang Di-Pertuan Agong
- Proses penggubalan perlembagaan
- Badan perundangan (Dewan Rakyat/Dewan Negara) / Badan Eksukutif

Bab 8 :
- Rancangan Malaya Pertama dan Kedua
- Penyata Razak
- Penyata Rahman Talib/Laporan Jawatankuasa Kabinet
- Wawasan 2020
- Lambang-lambang,Bendera,Jata Negara,Bahasa Melayu

Bab 9 :
- Perang Dunia Pertama/Dasar Luar Malaysia
- OIC
- KOMANWEL
- Globalisasi/K-Masyarakat
[Untuk mendapat A+ dalam Sejarah,jangan terlalu bergantung kepada tips ini sahaja,tetapi buatlah ulang kaji untuk semua topik]                     @ 
TINGKATAN 4
1. Tamadun Hwang Ho dan Indus 2. Tamadun India 3. Perjanjian Aqabah 4. Perjanjian Hudaibiah 5. Pembukaan Kota Mekah 6. Mata wang/Kewangan 7. Percukaian 8. Imigran China & India 9. Peperangan Dalam Islam 10. Teori Kedatangan Islam ke Asia Tenggara 11. Zaman Gelap 12. Reformation 13. Penerokaan penjelajahan

(baca lagi..)

TINGKATAN 5
1. Nasionalisme Thailand 2. Birokrasi di Thailand 4. Penentangan British di Sarawak 3. Gerakan Islah 5. Perang Dunia Pertama...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on Contribute to running a project
  • Essay about Factors That Contribute to Success of Adidas
  • Essay on What Contributes to Obesity in the U.S.?
  • How Entrepreneurs Can Contribute To The Essay
  • Contribute to Effective Workplace Relationships Essay
  • The Factors That Contribute to the Comprehension of Text. Essay
  • 403 Contribute To Resources Essay
  • What are the factors that contribute to Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free