Competitivitatea in Turism

Pages: 17 (5024 words) Published: May 14, 2010
CUPRINS

Capitolul I COMPETITIVITATEA – CONDITIE A SUCCESULUI PE PIATA1 1.1 Componentele competitivităţii1
1.2. Factorii competitivitatii2

Capitolul II AVANTAJUL COMPETITIV4

Capitolul III COMPETITIVITATEA IN TURISM5
3.1 Elemente determinante ale competitivitatii in turism5 3.2 Competitivitatea unei destinaţii turistice:6
3.3 Competitivitatea produselor turistice7

Capitolul IV ANALIZA COMPETITIVITATII FIRMEI TURISTICE8

BIBLIOGRAFIE11

Capitolul I COMPETITIVITATEA – CONDITIE A SUCCESULUI PE PIATA

In perioada actuala, întreprinderea îsi desfasoara activitatea într-un mediu concurential intern si extern deosebit de puternic. Confruntarea pe diferite piete este deosebit de dura iar competitia trebuie privita la dimensiunile sale reale, fara a avea o viziune prea optimista, întrucât numai în modul acesta se vor putea lua toate masurile ce se impun pentru a asigura securitatea si dezvoltarea firmelor, indiferent de sectorul de activitate. Orice agent economic îsi doreste sa produca cât mai multe produse/servicii turistice pe care sa le comercializeze si astfel sa câstige, sa se dezvolte. Insa, pentru a se impune pe o piata concurentiala, agentul economic trebuie sa obtina produse/servicii competitive care sa se vânda în cantitati cel putin comparabile cu celelalte produse/servicii concurente. Problema competitivitatii este una actuala, care trebuie abordata nu numai la nivel microeconomic, dar si macroeconomic, deoarece, în prezent, din pacate, se manifesta o lipsa de competitivitate a produselor/serviciilor românesti atât pe piata interna cât si pe cea externa si în consecinta a economiei nationale. Competitivitatea sugereaza siguranta, eficienta, calitate, productivitate ridicata, adaptabilitate, reusita, management modern, produse superioare, costuri scazute. Forta competitiva a unei firme rezida în avantajele competitive si în competentele distinctive pe care le poseda în raport cu alte firme concurente. Pentru a considera o firma competitiva este necesar sa se efectueze o analiza riguroasa atât a firmei respective cât si a mediului de activitate a acesteia. Competitivitatea unei firme consta in capacitatea sa de a-si mari veniturile ca urmare a cresterii vanzarilor si/sau marjelor de profit pe pietele in care concureaza cu scopul de a castiga pozitii cat mai bune pe acestea sau de a-si apara pozitiile detinute.[1]

1.1 Componentele competitivităţii

Definită ca fiind „gradul în care o naţiune, în condiţii de piaţă liberă şi onestă, poate să producă bunuri şi servicii care să treacă proba pieţelor internaţionale, reuşind în acelaşi timp să menţină şi să sporească venitul real al cetăţenilor săi:[2] competitivitatea este deci o provocare care se aplică nu numai în cazul naţiunilor ci şi al tuturor regiunilor şi oraşelor/staţiunilor din lume. O întreprindere este competitivă pe o anumită piaţă atunci când reuşeşte să obţină anumiţi indicatori economici: cifra de afaceri, profit, segment de piaţă comparabili sau superiori celor ai altor întreprinderi concurente, ce acţionează pe aceeaşi piaţă. Competitivitatea este o noţiune complexă fiind influenţată, în mare măsură, de capacitatea de a înţelege şi de a se adapta cât mai corect la lumea care o înconjoară. Ea poate fi privită atât global cât şi la nivelul fiecărei componente. Astfel, specialiştii au evidenţiat faptul că, competitivitatea globală a unei firme este determinată de competitivitatea fiecăreia dintre următoarele componente/categorii de competitivitate: globală, financiară, comercială, umană, managerială, tehnică, organizaţională Competitivitatea globală a unei firme reprezintă potenţialul ei şi presupune efectuarea unui diagnostic sau a unui inventar critic al capacităţii de care dispune, adică al forţelor de care dispune şi a slăbiciunilor tuturor componentelor firmei, cu referire specială la factorii cheie de succes şi la concurentă. Ea depinde de buna funcţionare a ansamblului...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Wttc Turism Research Paper
  • A Study on Turism of Bangladesh Essay
  • Sustainable Turism in Differnt Countries Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free